Follow us

Νέο Project του Eteron: "Απόρρητο, Υποκλοπές, Προσωπικά Δεδομένα, Δημοκρατία"

Αφορμή για την διεξαγωγή του project στάθηκε η υπόθεση των υποκλοπών που ήρθε να επικαθίσει πάνω σε μία σειρά δημοκρατικών ελλειμμάτων που προϋπήρχαν.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Αρειος Πάγος: Νόμιμη η υποκλοπή αν αποδεικνύει μίζα δημοσίου λειτουργού

Το Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο project, με τίτλο "Απόρρητο | Υποκλοπές - Προσωπικά Δεδομένα – Δημοκρατία". Το project αυτό έχει ως στόχο να αναδειχθεί η σημασία της συζήτησης για την προστασία του κράτους δικαίου και τη δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς και οι διάφορες πολιτικές, νομικές και τεχνολογικές διαστάσεις της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και της υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων. Στοχεύει επίσης να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε πολιτικό, θεσμικό και τεχνικό επίπεδο για την προστασία του απορρήτου και τη διασφάλιση της διαφάνειας. Φιλοδοξούμε οι προτάσεις αυτές να να βοηθήσουν στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Αφορμή για την διεξαγωγή του project στάθηκε η υπόθεση των υποκλοπών που ήρθε να επικαθίσει πάνω σε μία σειρά δημοκρατικών ελλειμμάτων που προϋπήρχαν, είτε ως συνέπεια άμεσων πολιτικών επιλογών, είτε ως συστημικά προβλήματα.

Για το Eteron η συγκεκριμένη θεματική παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως από την πλευρά που καθιστούν το θέμα αυτό της επικαιρότητας κομβικό για τη λειτουργία της δημόσιας συζήτησης, της ουσίας του διαλόγου, του κράτους δικαίου, της λογοδοσίας και της διαφάνειας και των προτάσεων θεσμικής θωράκισης. Δηλαδή, κομβικών πυλώνων της λειτουργίας της δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η έναρξη του project "Απόρρητο | Υποκλοπές, Προσωπικά Δεδομένα, Δημοκρατία" γίνεται σήμερα με τη δημοσίευση δύο άρθρων, της δικηγόρου και μέλους της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), δρ. Αικατερίνα Παπανικολάου, και του διευθυντή του Eteron Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Στο άρθρο της η Αικατερίνα Παπανικολάου τοποθετείται σχετικά με το δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και ως ποιοτικού δείκτη δημοκρατίας, και επισημαίνει:

- "Η εμπέδωση του δικαιώματος [στην ιδιωτικότητα] και η μεθοδολογική ανάπτυξη του περιεχομένου του από την επιστήμη και τη νομολογία το κατέστησαν ευλόγως ποιοτικό δείκτη της δημοκρατίας. Και αυτός ακριβώς είναι ο βασικός λόγος που η αυταξία του επικοινωνιακού απορρήτου στη δημοκρατία δε συμψηφίζεται, ούτε συμποσούται με άλλους δείκτες στην κλίμακα υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Όσο καθοριστικοί κι αν είναι οι τελευταίοι για τη διασφάλιση του υλικού ζην και ευ ζην, η κοινωνική ευημερία είναι αδύνατο να νοηθεί εκτός κράτους δικαίου.... Αρκεί περαιτέρω να προβάλει κανείς τις ειδικότερες εκφάνσεις του δικαιώματος που ενδεικτικά περιλαμβάνουν την προστασία της επικοινωνίας των πολιτικών προσώπων, των δημοσιογράφων, των ακτιβιστών και εν γένει μετεχόντων σε πρωτοβουλίες ενάντιες σε κυβερνητικούς σχεδιασμούς, των δικηγόρων με τους εντολείς τους κοκ, για να αντιληφθεί πόσο κρίσιμα πεδία του δημόσιου και ιδιωτικού διαλόγου εγκλείονται στον πυρήνα ή κείνται στις παρυφές του δικαιώματος.."

- "Δε νοείται άρνηση ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών – μόνιμων και εξεταστικών -, οι οποίες κατά την κλασική δικαιοκρατική αντίληψη, έχουν ως αποστολή την άσκηση ελέγχου εξ ονόματος του κυρίαρχου λαού. Ομοίως, το απόρρητο δε μπορεί να αντιταχθεί ούτε έναντι της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία ως το εκ του Συντάγματος καθύλην αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, πρέπει να διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία κάθε συντελεσθείσας άρσης. Καθόσον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών περιλαμβάνεται – και ορθώς – μεταξύ των ελεγχόμενων από την ΑΔΑΕ φορέων, ούτε έναντι αυτής ισχύουν, οι διατάξεις περί χορήγησης προηγούμενης άδειας από τον εποπτεύοντα υπουργό. Οι διαρκείς και θεσμοθετημένοι έλεγχοι τόσο από το Κοινοβούλιο, όσο και από την ΑΔΑΕ, υφίστανται κατ’ εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής. Δεν πρέπει συνεπώς, να συγχέονται με την ανάγκη χορήγησης προηγούμενης άδειας, σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις π.χ. κατάθεση υπαλλήλου της ΕΥΠ ως μάρτυρα ενώπιον δικαστηρίου."

- "Πρόβλημα δημιουργούν επίσης, επιμέρους στοιχεία της διαδικασίας, στο πεδίο των άρσεων που πραγματοποιούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πρόκειται για παραμέτρους, οι οποίες προσκρούουν στα κριτήρια που παγίως θέτει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε σχέση με τη συμβατότητα των εγχώριων κανονιστικών πλαισίων με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ. Η αόριστη χρονική διάρκεια, η έλλειψη οποιασδήποτε αιτιολογίας επί του σώματος της διάταξης, καθώς επίσης και η δυνατότητα μη αναγραφής του ονόματος του καθού το μέτρο, η λήψη της απόφασης από μονοπρόσωπο αντί συλλογικού οργάνου, είναι μερικά μόνο από τα σημεία των οποίων επείγει η εναρμόνιση με τα δικαιοκρατικά minima."

Στο άρθρο του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλύει γιατί δεν είναι πολυτέλεια να συζητάμε για το ζήτημα των υποκλοπών και αναδεικνύει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία ως αναγκαία συνθήκη για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει:

- "Τον τελευταίο καιρό διαρκώς αναμασάται το επιχείρημα ότι είναι πολυτέλεια να συζητάμε για το ζήτημα των υποκλοπών. Από τις παραινέσεις του τύπου "το θέμα δεν ενδιαφέρει”, μέχρι τις πιο πολιτικά "αιτιολογημένες” θέσεις που ισχυρίζονται εμμέσως ότι είναι ελιτίστικη η ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης και ανατιμήσεων, συγκροτείται ένα αστερισμός -ρητών και υπόρρητων- επιχειρημάτων που επιχειρούν να υποβαθμίσουν εργαλειακά το ζήτημα των υποκλοπών και κατ’ επέκταση της σημασίας του κράτους δικαίου."

- "Η υπεράσπιση του κράτους δικαίου όμως δεν μπορεί να τίθεται αντιπαραθετικά ως πολιτική προτεραιότητα με τα υπόλοιπα ζητήματα, όσο σημαντικά κι αν είναι αυτά, όσο πιο άμεσα κι αν επηρεάζουν με υλικό τρόπο την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί οι κανόνες του κράτους δικαίου, όπως ορίζονται συνταγματικά στην χώρα μας και όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει επικυρώσει η Ελλάδα, πέραν της τυπικότητας, ορίζουν τους κανόνες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Χωρίς τον σεβασμό, χωρίς την ουσιαστική ύπαρξη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συγκροτούν το κράτος δικαίου, οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική αντιπαράθεση μπορεί να λαμβάνει χώρα χωρίς κανόνες ναρκοθετόντας τη δημοκρατία, αλλά και διαπαιδαγωγώντας την κοινωνία στην αντιπαράθεση χωρίς όρια και στην υποταγή στο "δίκαιο του πιο ισχυρού”."

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΙΓΜΑ 29 Νοε 2022 | 14:01

Γιώργος Παπαχρήστος: Πώς δούλευε το predator, πόσους παρακολουθούσαν κάθε εβδομάδα- Τι του αποκάλυψε ανώνυμη πηγή

Ο Γιώργος Παπαχρήστος στα Νέα γράφει για το πώς δούλευε το λογισμικό predator και πόσοι ήταν κάθε εβδομάδα υπό παρακολούθηση

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 29 Νοε 2022 | 13:36

Κατρίνης για υποκλοπές: Επιλογή της κυβέρνησης η συγκάλυψη και η κάλυψη των ενόχων

"Έχουμε επιπλέον ξεκαθαρίσει ότι δεν προσφερόμαστε ως βολικός κυβερνητικός εταίρος, ούτε για τη ΝΔ, ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ", τόνισε ο κ. Κατρίνης.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ 28 Νοε 2022 | 21:23

Απάντηση Οικονόμου σε Τσίπρα: Προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις επιζητώντας το θέαμα και όχι την ουσία

"Να είναι σίγουρος ότι όλες οι απαντήσεις θα δοθούν όταν ολοκληρωθούν οι θεσμικές διαδικασίες" είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 28 Νοε 2022 | 20:16

Ο Τζαβάρας απάντησε για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: "Δεν παραιτήθηκα, δεν ήθελα να προκαλέσω ρήγμα" [Βίντεο]

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας τόνισε πως "διευκολύνω το κόμμα μου να μη συμμετάσχω στη συγκεκριμένη Επιτροπή προκειμένου να μην είμαι εγώ η αιτία που θα διασαλευτεί".

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 28 Νοε 2022 | 18:53

Υποκλοπές: Δριμεία επίθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη ΝΔ μετά την κατάθεση Δημητριάδη

Από τον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για ομερτά, από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μιλούν για κανιβαλισμό της νομικής επιστήμης και από το ΚΚΕ για φιάσκο.

ΤΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ 28 Νοε 2022 | 18:51

Υποκλοπές: Νέα επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη - Τα ερωτήματα που θέτει για ΕΥΠ και Predator

Ο Τσίπρας κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι αρνείται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική και για απαξίωση του Κοινοβουλίου.

ΒΟΥΛΗ 28 Νοε 2022 | 13:21

Υποκλοπές: Απόρρητη η συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών - Προσήλθε ο Δημητριάδης, κώλυμα από Μπίτζιο, Λαβράνο και Dilian

Για την ακρόαση της Επιτροπής έχει προσέλθει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ενώ δεν έχουν προσέλθει οι επιχειρηματίες Φέρλιξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Tal Dilian, οι οποίοι δήλωσαν ότι διαμένουν στο εξωτερικό.

ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 28 Νοε 2022 | 09:35

Υποκλοπές: Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής - Καταθέτουν Δημητριάδης, Λαβράνος, Mπίτζιος και Ντίλιαν

Τα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και οι κύριοι Λαβράνος, Mπίτζιος και Ντίλιαν.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ 27 Νοε 2022 | 15:34

Αρθρο New York Times για τα ΜΜΕ στην Ελλάδα: Πόσο ελεύθερος είναι ο Τύπος στη γενέτειρα της Δημοκρατίας;

Ενώ πολλοί Έλληνες φαίνεται να πιστεύουν ότι η δημοσιογραφία είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία, λίγοι φαίνονται διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτήν, τονίζουν οι ΝΥΤ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΝΤΡΑ 27 Νοε 2022 | 14:43

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ηθικός αυτουργός της ασέλγειας κατά της δημοκρατίας

Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται από τη Βουλή και χαρακτηρίζει δια του εκπροσώπου του μυθεύματα όλες τις αποκαλύψεις, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 27 Νοε 2022 | 11:40

Υποκλοπές: Σκληρή κόντρα για τη νέα λίστα με 33 ονόματα - "Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει πολιτική ανωμαλία", λέει η κυβέρνηση

Συνταγματική και δημοκρατική εκτροπή είναι το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας, αναφέρει ο κυβερνητικος εκπρόσωπος.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MEGA 25 Νοε 2022 | 20:22

Υπόθεση Υποκλοπών: Εκτός της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο Κώστας Τζαβάρας - Ζήτησε να αντικατασταθεί

Ο βουλευτής της ΝΔ. Κώστας Τζαβάρας, με επιστολή που απέστειλε ζήτησε την αντικατάσταση του από την Επιτροπή και συνεπώς δεν θα δώσει το "παρών" τη Δευτέρα

ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25 Νοε 2022 | 14:30

Κόντρα Ντογιάκου με Τζαβάρα για τις υποκλοπές: Άστοχες και άδικες οι δηλώσεις- Θα απαξιωθούν εκείνοι που τις έκαναν

Άκρως απαξιωτικές χαρακτήρισε ο Ισίδωρος Ντογιάκος τις δηλώσεις Τζαβάρα για την υπόθεση των υποκλοπών.