Οι βασικοί άξονες και οι τομές του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος

Οι βασικοί άξονες και οι τομές του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Οι βασικοί άξονες και οι τομές του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος

«Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατείνει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο εγχειρίδιο διακυβέρνησης», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, που παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η κυβέρνηση

Ως προς τις διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία και την αρμοδιότητα της κυβέρνησης, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η δημόσια πολιτική θα παράγεται από πάνω προς τα κάτω, με συνεκτικό σχέδιο επιχειρησιακής πολιτικής, που θα υλοποιείται από τα υπουργεία».

«Το υπουργικό συμβούλιο», είπε, «αποκαθίσταται ως όργανο συλλογικό, διαβουλευόμενο, από το οποίο θα εκπορεύεται η δημόσια πολιτική. Κάθε υπουργικό συμβούλιο θα έχει συγκεκριμένη ύλη να διαχειριστεί. Ιδίως το υπουργικό συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα επεξεργάζεται το εγχειρίδιο του επόμενους έτους». Τίθεται, επίσης, σαφές χρονοδιάγραμμα, με διαδικασίες τυποποιημένες, ώστε να υπάρχει και λογοδοσία και διαφάνεια, σε όλη τη λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου.

Για να υλοποιηθούν οι πολιτικές που θα παράγονται, θα υπάρξει διάκριση μεταξύ του πυλώνα της υπηρεσιακής και της πολιτικής διοίκησης. Όπως εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης, θα υπάρξει πολύ σαφής διαχωρισμός του πυλώνα πολιτικής και του πυλώνα υπηρεσιακής διοίκησης, με απολύτως ξεκάθαρους ρόλους και με τρόπο ώστε να μην επικυριαρχεί το πολιτικό πάνω στη διοίκηση. «Στόχος να διασφαλιστεί η συνέχεια του κράτους, με μια διοίκηση η οποία δεν θα εξαρτάται από την πολιτική διοίκηση, δεν θα υπηρετεί πολιτικές κατευθύνσεις και δεν θα ελέγχεται από πολιτικά κέντρα εξουσίας», είπε ο υπουργός Επικρατείας και διευκρίνισε ότι, στο πλαίσιο αυτό, ο πυλώνας πολιτικής εκκινεί από τους υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς, τους θεματικούς γραμματείς, και εκεί εξαντλείται η πολιτική διοίκηση. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η υπηρεσιακή διοίκηση, στην οποία εντάσσονται πρόσωπα μη πολιτικά που έχουν ενταχθεί στη δημόσια διοίκηση μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το Σύνταγμα, μέσω του ΑΣΕΠ.

Δημόσια Διοίκηση

«Δεν θα υπάρχει καμία οργανική εξάρτηση στη διοίκηση από την πολιτική ηγεσία. Στην οργανική αυτή της υπηρεσιακής διοίκησης θα προΐσταται υπηρεσιακός γενικός γραμματέας ο οποίος θα είναι πρόσωπο που προέρχεται από τη δημοσιοϋπαλληλία, θα έχει επιλεγεί μέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και υπογράμμισε πως «ήταν παθογένεια η όσμωση που υπήρξε μέχρι σήμερα στη δημόσια διοίκηση και που οδήγησε και σε φαινόμενα πελατειακού χαρακτήρα και σε φαινόμενα αδιαφάνειας».

Με βασικό σκοπό την αποπολιτικοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του κράτους, η κυβέρνηση προχωρά, είπε ο επισπεύδων υπουργός, στη θεμελιώδη αναβάθμιση του υπηρεσιακού διοικητικού γραμματέα, στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα κομμάτια που σχετίζονται με το προσωπικό του υπουργείου, όλα τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, αλλά και όλα εκείνα τα ζητήματα που σχετίζονται με το συντονισμό των δημοσίων πολιτικών του κάθε υπουργείου, μεταξύ των θεματικών γενικών γραμματέων.

«Στην πραγματικότητα, γίνεται μεταφορά διοικητικής ύλης, θα είναι η μεταφορά μιας ύλης υψηλής πολιτικής ευαισθησίας», είπε ο υπουργός και επισήμανε ότι οι διαγωνισμοί θα διεξάγονται στο επίπεδο του υπηρεσιακού γενικού γραμματέα, το προσωπικό θα εξελίσσεται μόνο με την παρακολούθηση του υπηρεσιακού διοικητικού γραμματέα. Εν κατακλείδι, όλα τα λειτουργικά ζητήματα ενός υπουργείου θα είναι αρμοδιότητα του υπηρεσιακού γενικού γραμματέα. «Στόχος να αφαιρεθούν εστίες διαφθοράς που πιθανώς ελλοχεύουν στα ζητήματα αυτά», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Για την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η μεγάλη ύλη της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να εκτελείται από τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά κανόνα, λοιπόν, όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις περιέρχονται, ως αρμοδιότητα, στο επίπεδο του γενικού διευθυντή της οικείας δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, θα αναβαθμιστεί η δημόσια διοίκηση καθώς της αποδίδεται μεγάλη εμπιστοσύνη γιατί εκεί θα παράγεται το διοικητικό έργο, με συγκεκριμένους χρόνους, για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων, ενώ παρέχονται και κίνητρα στους γενικούς διευθυντές για να εκπληρούν τους στόχους εντός των τασσομένων προθεσμιών», δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε σοβαρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια ότι το 80% της ύλης μεταφέρεται στη διοικητική ιεραρχία. «Στον υπουργό και στην ιεραρχία παραμένει ο στρατηγικός σχεδιασμός των πολιτικών και η έκδοση των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, δηλαδή, των πράξεων που εκδίδονται μετά τη νομοθετική εξουσιοδότηση από τη Βουλή», είπε.

Καλή νομοθέτηση

Αναφορικά με το σύστημα νομοθέτησης, ο υπουργός είπε ότι με το νομοσχέδιο γίνεται σοβαρή προσπάθεια να υπάρξουν διαδικασίες τυποποιημένες στην παραγωγή νομοσχεδίων. Έτσι, πέρα από τους κανόνες καλής νομοθέτησης που προϊσχύουν, εισάγεται καινοτομία με τη δημιουργία μιας νέας δημόσιας αρχής, μιας γενικής γραμματείας η οποία θα είναι Γενική Γραμματεία Καλής Νομοθέτησης και Νομοτεχνικής. Η σκέψη είναι να αξιοποιούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες. Στόχος η βελτιστοποίηση της νομοθέτησης.

Παρακολούθηση κυβερνητικού έργου

Το νέο σύστημα απαιτεί σύμπραξη των κεντρικών δομών της κυβέρνησης και των υπουργείων. Γι΄αυτό, όπως είπε ο υπουργός, εισάγεται νέο σύστημα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου και αυτό θα ανατεθεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Οι υπουργοί και ολόκληρη η πολιτική ιεραρχία εξακολουθεί να έχει την πλήρη αρμοδιότητα στην παραγωγή των αναγκαίων κανόνων δικαίου και την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών. Θα υπάρχει, όμως, κεντρικό ολοκληρωμένο σύστημα προηγμένης τεχνολογίας και σε αυτό θα εντάσσονται οι στόχοι, οι αναγκαίες δράσεις και τα χρονοδιαγράμματά τους. Με τον τρόπο αυτό, και ο πρωθυπουργός και οι καθ ύλην αρμόδιοι υπουργοί θα παρακολουθούν ποια είναι η εξέλιξη κάθε ύλης και έργου του υπουργείου. Θα υπάρχει και σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για τυχόν καθυστερήσεις.

Διαφάνεια

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε εξάλλου ότι με το νομοσχέδιο εισάγεται η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας που ενσωματώνει τους πολυδιάσπαρτους οργανισμούς ελέγχου. Η νέα Αρχή θα είναι ανεξάρτητη από την πολιτική ηγεσία και θα λειτουργεί στο πλαίσιο νέων δομών ηλεκτρονικού, κυρίως, ελέγχου. Θα ελέγχεται από τη Βουλή και θα παράγεται από τη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ

Φωτογραφία: Eurokinissi

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 13 Οκτ 2020 | 13:07

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν ξεκινά διερευνητικές όσο είναι έξω το Oruc Reis

Δεν ξεκινούν διερευνητικές επαφές με την Τουρκία όσο είναι έξω το Oruc Reis δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 30 Σεπ 2020 | 12:03

Αγρια κόντρα Ραγκούση - Γεραπετρίτη για τις καταλήψεις και τις μάσκες στα σχολεία

Έκρηξη του υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη μετά τις βολές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

"ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ" 23 Οκτ 2020 | 11:25

Κορονοϊός - Κικίλιας: Δεν είμαστε ακόμα κοντά στο "καθολικό lockdown" - Έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως το επόμενο βήμα δεν είναι το lockdown, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Η ΑΘΗΝΑ 23 Οκτ 2020 | 08:57

Ορουτς Ρέις: Έφτασε στα επτά μίλια από τη Ρω - Ζεσταίνει μηχανές το Γιαβούζ

Η Άγκυρα εμμένει στα παιχνίδια της στο Αιγαίο. Το Όρουτς Ρέις έφτασε στα 7 μίλια από τη Ρω και ο Ντονμέζ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το γεωτρύπανο Γιαβούζ.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 23 Οκτ 2020 | 08:12

Κατεχόμενα: Αναλαμβάνει ο Τατάρ με "τελετή ορκωμοσίας" και με την παρουσία Οκτάι

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά μέσα, σήμερα θα πραγματοποιηθεί ειδική "τελετή ορκομωσίας" του Ερσίν Τατάρ στα Κατεχόμενα.

ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ 23 Οκτ 2020 | 07:27

Η "αψυχολόγητη" κίνηση Τσίπρα - Μομφή στον Σταϊκούρα εν μέσω πανδημίας και κρίσης στην Αν. Μεσόγειο

Το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα για πρόταση μομφής κατά Σταϊκούρα - Οι πιέσεις από την δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και την έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 22 Οκτ 2020 | 22:21

Πόσες προτάσεις μομφής έχουν κατατεθεί κατά υπουργών από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα

Από την πρώτη πρόταση μομφής του 1999 μέχρι τη σημερινή κατά του υπουργού, Χρήστου Σταϊκούρα.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΟΥ 22 Οκτ 2020 | 22:02

Γιάννης Λαγός: Προκλητικός μέχρι τέλους - Καλεί για μάρτυρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Εισαγγελέα Οικονόμου

Προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Γιάννης Λαγός - Σκοπεύει να επικαλεστεί τη μαρτυρίας της Εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Αδαμαντίας Οικονόμου

ΓΓ ΝΑΤΟ 22 Οκτ 2020 | 21:19

Στόλτενμπεργκ: Η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιλυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου

Μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο ΓΓ, Γενς Στόλτενμπεργκ ζήησε αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ» 22 Οκτ 2020 | 20:41

Προκλητικός ο Ντονμέζ: Το Oruc Reis θα ψάχνει κάθε σπιθαμή γύρω από το Καστελόριζο για ακόμη 2 μήνες

"Το Oruc Reis συνεχίζει τις έρευνές του και πάλι εντός της δικής μας υφαλοκρηπίδας", δήλωσε ο Φατίχ Ντονμέζ.

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ 22 Οκτ 2020 | 19:53

Χρυσή Αυγή: Θρίλερ με τον άφαντο Παππά - Έγινε έφοδος σε 3 σπίτια του - Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος του

Το δρόμο της φυλακής παίρνουν σιγά-σιγά τα μέλη της Χρυσής Αυγής - Ερωτηματικό το πού βρίσκεται ο "υπαρχηγός", Χρήστος Παππάς

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 22 Οκτ 2020 | 19:00

Κορονοϊός - Διάγγελμα Μητσοτάκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 00:30 και χρήση μάσκας παντού - Και σε Αττική, Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας στη χώρα

ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 22 Οκτ 2020 | 18:53

Απάντηση στο Oruc Reis: Αμερικανικά κατασκοπευτικά πέταξαν νότια της Ρόδου [Bίντεο]

Πρόκειται για δύο κατασκοπευτικά U2 τα οποία χρησιμοποιεί συνήθως η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ ή η CIA - Πού βρίσκεται το Oruc Reis