Την εκλογή ΠτΔ απευθείας από τον λαό ζητούν οι ΑΝΕΛ

Προτείνουν την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από τον λαό.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Την εκλογή ΠτΔ απευθείας από τον λαό ζητούν οι ΑΝΕΛ

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κατέθεσαν τις προτάσεις του για τα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος.
Συμμετέχοντας, όπως αναφέρουν, στην κορυφαία πολιτική και νομική διαδικασία που αποτελεί η συνταγματική αναθεώρηση και μετά από ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προτείνουν προς αναθεώρηση τα άρθρα 14, 16, 18, 20, 21, 24, 30, 32, 35, 42, 44, 51, 54α, 55, 56, 58, 78, 86 και 87-97.

Ειδικότερα, προτείνουν την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από τον λαό (άρθρο 30), ενώ αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 35) προτείνουν να μην απαιτείται, κατ' εξαίρεση προσυπογραφή:

«1)για την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, και

2) για την προκήρυξη δημοψηφίσματος για σοβαρό εθνικό ζήτημα κατά το άρθρο 44».

Για τη δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης (άρθρο 86) προτείνουν «για τα ποινικά αδικήματα που τελούν υπουργοί και υφυπουργοί όχι κατά την άσκηση αλλά επ' ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, να ακολουθείται η διαδικασία του κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως για όλους τους πολίτες, χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής. Όπως διευκρινίζουν οι ΑΝΕΛ αυτό σημαίνει πως η υπουργική ιδιότητα δεν θα καλύπτει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Για τα αδικήματα που τελούν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνον να ακολουθείται η ισχύουσα σήμερα διαδικασία αλλά για την παραγραφή των αδικημάτων αυτών να ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής του ποινικού κώδικα, όπως ισχύουν για όλους τους πολίτες».

Αναφορικά με την ελευθερία του Τύπου (άρθρο 14) προτείνουν:

«-Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των ΜΜΕ πρέπει να ανακοινώνονται από τα ίδια τα μέσα πριν από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων όπως νόμος ορίζει.

-Απαγορεύεται η παροχή πίστωσης προς τα ΜΜΕ που δεν υπακούει στους κοινούς πιστοληπτικούς κανόνες.

-Απαγορεύεται η παροχή προνομιακών διαφημίσεων στα ΜΜΕ από το Δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και από νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Ακόμα στις προτάσεις των ΑΝΕΛ περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ίδρυσης «ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και οι συμπράξεις δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» πρόταση που συνοδεύεται και από υποχρεώσεις των ιδρυμάτων αυτών. (άρθρο 16).

Ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τη συνταγματική αναθεώρηση:

Άρθρο 14 (Ελευθερία του Τύπου)

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των ΜΜΕ πρέπει να ανακοινώνονται από τα ίδια τα μέσα πριν από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων όπως νόμος ορίζει.

Απαγορεύεται η παροχή πίστωσης προς τα ΜΜΕ που δεν υπακούει στους κοινούς πιστοληπτικούς κανόνες.

Απαγορεύεται η παροχή προνομιακών διαφημίσεων στα ΜΜΕ από το Δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και από νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Άρθρο 16 (Παιδεία)

Προβλέπεται η ίδρυση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και οι συμπράξεις δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Καθιερώνεται η υποχρέωση των ιδρυμάτων αυτών να παρέχουν δωρεάν το 15% των θέσεων που διαθέτουν ανά σχολή και τμήμα υπό μορφή υποτροφίας σε παιδιά οικονομικά ασθενέστερων και πολυτέκνων οικογενειών και οικογενειών με ΑΜΕΑ με βάση την κατάταξή τους στους πανελλήνιους διαγωνισμούς για την εισαγωγή σε αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα.

Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννιά.

Άρθρο 18 (δημόσιοι κοινόχρηστοι όροι)

Στα κοινόχρηστα δημόσια και δημοτικά πράγματα, που δεν απαλλοτριώνονται και δεν μεταβιβάζονται κατά κυριότητα με οποιοδήποτε τρόπο, εντάσσονται και τα ύδατα καθώς και τα κρίσιμα ενεργειακά αποθέματα όπως ο νόμος θα ορίσει.

Άρθρο 20 (Έννομη προστασία)

Τα παράβολα που καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου ως προϋπόθεση του παραδεκτού άσκησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος. Απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 20% του κατώτερου προβλεπόμενου μηνιαίου μισθού των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης. Στις εν γένει φορολογικές διαφορές, η οποιαδήποτε προκαταβολή τελών, φόρων και προστίμων ως προϋπόθεση του παραδεκτού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του αντικειμένου της διαφοράς.

Άρθρο 21 (Προστασία οικογένειας)

Εξομοιώνονται οι τρίτεκνες οικογένειες με τις πολύτεκνες, τηρουμένης της αναλογίας όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 24 (Περιβάλλον-προστασία)

Κάθε αλλαγή χρήσης και προορισμού δασικών εκτάσεων θα πρέπει να υπακούει στην αρχή της αναλογίας με βάση και το ισοζύγιο πράσινου ώστε να για κάθε άτομο δασικής βλάστησης που αδρανοποιείται για τους σκοπούς οικονομικής εκμετάλλευσης δημοσίου συμφέροντος να επιβάλλεται εμφύτευση, από τον φορέα της οικονομικής εκμετάλλευσης, διπλάσιου αριθμού ατόμων δασικής βλάστησης ιδίου είδους στην ίδια οικοσυστηματική περιοχή.

Άρθρο 30 (Πρόεδρος Δημοκρατίας ρυθμιστής πολιτεύματος).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται απευθείας από τον λαό όπως τα άρθρα 32 και 33 ορίζουν.

Άρθρο 32 (εκλογή)

Καθιερώνεται η δυνατότητα οποιουδήποτε πολίτη να αυτοπροταθεί για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας εφόσον δεν υπάρχουν κωλύματα και η πρόταση συνοδεύεται από 100.000 υπογραφές.

Άρθρο 35 (Ισχύς πράξεων, προσυπογραφή αρμοδιότητες ΠτΔ)

Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται προσυπογραφή:

1) Για την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή,

2) Για την προκήρυξη δημοψηφίσματος για σοβαρό εθνικό ζήτημα κατά το άρθρο 44 .

Άρθρο 42

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει στην Βουλή, μία φορά κατ' έτος, νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αυτήν, εκθέτοντας και τους λόγους αναπομπής και αν επιψηφιστεί και πάλι με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 76, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το εκδίδει και το δημοσιεύει υποχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες από την επιψήφισή του.

Άρθρο 44 (ΠΝΠ Λαϊκά Δημοψηφίσματα, Διαγγέλματα)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει στη Βουλή προς ψήφιση αίτημα έκδοσης διατάγματος για διενέργεια δημοψηφίσματος για σοβαρό εθνικό θέμα. Η έγκριση του αιτήματος γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.

Σε περίπτωση άρνησης του πρωθυπουργού να προσυπογράψει διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος δύναται να απευθύνει νέο αίτημα για διάγγελμα. Σε περίπτωση άρνησης του πρωθυπουργού για δεύτερη φορά ο Πρόεδρος προβαίνει σε διάγγελμα χωρίς τη συναίνεσή του πρωθυπουργού.

Επίσης, για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια του λαϊκού δημοψηφίσματος. Ειδικότερα, δημοψήφισμα προκηρύσσεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα μετά από αίτημα: α) 1.000.000 εκλογέων για ψηφισμένο νομοσχέδιο, β) 500.000 εκλογέων για κρίσιμο εθνικό θέμα και γ) 100.000 εκλογέων για σοβαρό κοινωνικό ζήτημα με περισσότερα του ενός ερωτήματα.

Ορίζεται για πρώτη φορά ότι δημοψήφισμα στο οποίο έχει συμμετάσχει τουλάχιστον το ήμισυ του εκλογικού σώματος καθίσταται δεσμευτικό.

Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικός νόμος)

Καθιέρωση παγίως του συστήματος απλής αναλογικής όπως ο νόμος θα ορίζει.

Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια. Καθιερώνεται η δυνατότητα των εκλογέων, που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή, να ψηφίζουν στα κατά τόπους προξενεία και πρεσβείες.

Άρθρο 54Α (Εκλογή βουλευτών -συμβούλων εκλογικό δικαίωμα ομογενών)

Εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο δεκαπέντε βουλευτές- σύμβουλοι, με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία, από τους καταγεγραμμένους Έλληνες ομογενείς, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της επικράτειας όπως ο νόμος θα ορίσει.

Η κατανομή των εδρών γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά περιφέρειες στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Ωκεανία, στην Ασία, στην Αφρική και την Ευρώπη, αναλόγως του αριθμού των ομογενών που κατοικούν μόνιμα σε κάθε μια από αυτές.

Οι βουλευτές- σύμβουλοι έχουν γνωμοδοτική ψήφο και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ακούγονται σε κάθε μη απόρρητη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Εναλλακτικά με την ως άνω διαδικασία αντί της εκλογής δεκαπέντε βουλευτών -συμβούλων θα μπορούν να εκλέγονται Έλληνες ομογενείς οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις έξι από τις δώδεκα έδρες Επικρατείας.

Άρθρο 55 (Κωλύματα ασυμβίβαστα βουλευτών και βουλευτών -συμβούλων -Όρια βουλευτικής θητείας).

Καθιέρωση ανώτατου ορίου βουλευτικής θητείας για τρείς συνεχόμενες και πλήρεις θητείες. (Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων).

Άρθρο 56 (Κωλύματα και ασυμβίβαστα βουλευτών)

Απλοποιείται η διαδικασία ώστε οι κάθε είδους απλοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να μην παραιτούνται πλέον για να υποβάλουν υποψηφιότητα για βουλευτές αλλά να απέχουν υποχρεωτικά των υπηρεσιακών καθηκόντων τους από την επομένη της ημέρας υποβολής υποψηφιότητας και επανέρχονται αυτοδίκαια εντός οκτώ ημερών από τότε που θα λήξει η βουλευτική θητεία ή που θα διαπιστωθεί η μη εκλογή τους. Εξαιρούνται αυτής της ρύθμισης τα σώματα ασφαλείας και οι ΕΔ για αυτονόητους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 58

Αναδιατύπωση του άρθρου που αφορά στις ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών για λόγους διευκρίνησης και προστίθεται και η περίπτωση ενστάσεων στις εκλογές των βουλευτών-συμβούλων της Ομογένειας.

Άρθρο 78 (φορολογία)

Φόροι, τέλη και εισφορές οιασδήποτε μορφής και είδους έκτακτοι και τακτικοί. Απαγορεύεται συνολικά να υπερβαίνουν το 50% του φορολογητέου εισοδήματος κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών κυβέρνησης)

Για τα ποινικά αδικήματα που τελούν υπουργοί και υφυπουργοί όχι κατά την άσκηση αλλά επ' ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, θα ακολουθείται η διαδικασία του κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως για όλους τους πολίτες, χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής. Για τα αδικήματα που τελούν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνον θα ακολουθείται η ισχύουσα σήμερα διαδικασία αλλά για την παραγραφή των αδικημάτων αυτών θα ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής του ποινικού κώδικα, όπως ισχύουν για όλους τους πολίτες.

Άρθρα 87 -97 (Ανεξαρτησία δικαστών- Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια)

Εισάγεται για πρώτη φορά η διαδικασία της κληρωτής δημοκρατίας για την ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων και εκλογή από όλους τους δικαστές των επικρατέστερων, μεταξύ των οποίων διεξάγεται κλήρωση ενώπιον των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι βαθμοί δικαιοδοσίας για την κατ' ουσίαν κρίση όλων των υποθέσεων και για όλα τα δικαστήρια (πλην των ασφαλιστικών μέτρων) είναι πάντοτε δύο, για όλους τους διαδίκους.

Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια είναι πάντοτε πολυμελή. Καθιερώνεται ο κοινωνικός έλεγχος των προαγωγών των δικαστικών λειτουργών, με την πρόβλεψη έκφρασης γνώμης επ' αυτών από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Αρχείο

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 22 Οκτ 2020 | 17:45

Επιπλέον μέτρα στη Βουλή μετά τα τρία κρούσματα κορονοϊού

Επιπλέον μέτρα αποφάσισε η διάσκεψη των προέδρων μετά τα κρούσματα κορονοϊού σε περιφρερειακά κτίρια του κοινοβουλίου

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 21 Οκτ 2020 | 12:07

Κορονοϊός: Νέο κρούσμα σε υπάλληλο της Βουλής- Αυριο ανακοινώνονται έκτακτα μέτρα

Νέο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε σε κτίριο της Βουλής.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 20 Οκτ 2020 | 16:04

Εισφορά αλληλεγγύης: Καταργείται για το 2021 με τροπολογία στη Βουλή - Ποια εισοδήματα αφορά

Κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή για την εισφορά αλληλεγγύης προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών.

ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑ 20 Οκτ 2020 | 13:33

Βουλή: Γιατί ο Τσακαλώτος αποκάλεσε τον Σταϊκούρα "Ρίτσαρντ Γκιρ στο Pretty Woman"

Πολιτική κόντρα με αρκετή δόση χιούμορ μεταξύ Τσακαλώτου - Σταϊκούρα για την Α΄κατοικία. Γιατί τον αποκάλεσε Ρίτσαρντ Γκιρ στο Pretty Woman.

Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 14 Οκτ 2020 | 15:29

Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής: Κίνδυνος να έχουμε μεγαλύτερη ύφεση από την πρόβλεψη για 8.2% το 2020

Το καμπανάκι του κινδύνου για μεγαλύτερη ύφεση απ' ότι υπολογίζει η κυβέρνηση, έκρουσε ο επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής.

ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 09 Οκτ 2020 | 18:59

Τέλος ο "διορισμός" Ζαρούλια: Είχε καταθέσει ψευδή δήλωση στη Βουλή ότι δεν διώκεται!

Στην αρμόδια εισαγγελία όλα τα στοιχεία - Θα ελεγχθεί και η αρμόδια διεύθυνση που δεν έκανε σωστό έλεγχο των εγγράφων της Ζαρούλια

ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ 09 Οκτ 2020 | 15:54

Επιστρέφει στη Βουλή ο Παναγιώτης Κουρουμπλής - Τι αποφάσισε το Εκλογοδικείο, ποιος χάνει την έδρα

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής έπειτα από ένα εκλογικό θρίλερ που κράτησε 15 μήνες επιστρέφει στα έδρανα της Βουλής.

ΜΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ 09 Οκτ 2020 | 07:36

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια - Στη συζήτηση ο νόμος για Χρυσή Αυγή

Στη Βουλή η αντιπαράθεση επιχειρημάτων σε αρκετές περιπτώσεις έλαβε και προσωπικό χαρακτήρα,

08 Οκτ 2020 | 22:00

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Εκ των πραγμάτων αβέβαιες οι προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού

Τι αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ "ΔΥΣΛ3ΞΙΑ - ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ" 08 Οκτ 2020 | 21:46

Με το μπλε χρώμα ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία φωταγωγήθηκε η Βουλή

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ένα στα δέκα παιδιά έχουν δυσλεξία

ΑΝΑΨΑΝ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ 08 Οκτ 2020 | 19:07

Βουλή: Σκληρή κόντρα Πολάκη και Πλεύρη - "Είσαι πρώην Χρυσαυγίτης" - "Είσαι ψεύτης"

Φωτιά πήρε το απόγευμα η Βουλή από την αντιπαράθεση μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Θάνου Πλεύρη

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΣΙΑΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 08 Οκτ 2020 | 16:18

Ο Καλλιάνος ζητά ο βασανισμός ζώων από πλημμέλημα να γίνει κακούργημα - Πιο αυστηρές ποινές υπόσχεται ο Βορίδης

Ο Κωσταντίνος Τσιάρας δεσμεύτηκε ότι εντός των ημερών θα περάσει ρύθμιση μετά την ερώτηση Καλλιάνου για τον βασανισμό των ζώων

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΑΤΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΑΙ ΚΚΕ ΚΑΤΑ ΟΛΩΝ 08 Οκτ 2020 | 14:08

Αγρια κόντρα στη Βουλή Θεοδωρικάκου- Ραγκούση για τη Χρυσή Αυγή και τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ

Κόντρα σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ξέσπασε στη Βουλή μετάξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή.