Στη Βουλή το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων για την β' αξιολόγηση

Επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λειτουργία μιας επιχείρησης προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Στη Βουλή το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων για την β' αξιολόγηση

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», ενώ το πρωί της Παρασκευής θα κατατεθεί από το υπουργείο ακόμα ένα σχέδιο νόμου, που θα αφορά μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και στην άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό.

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας - και ο νέος νόμος, σύμφωνα με τη στόχευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας, είναι να αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου, καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα ενταχθεί σταδιακά στο νέο καθεστώς «γνωστοποίησης» μέχρι το 2018.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. Στο νέο καθεστώς, η λειτουργία μίας δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίησή της.

Σύστημα Αδειοδότησης

Για την αδειοδότηση, με βάση το νέο νομοσχέδιο απαιτείται η «γνωστοποίηση» για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου. Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό, καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.

Εργαλεία Αδειοδότησης

Τα εργαλεία αδειοδότησης είναι ευέλικτα, με στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον. Προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών κάτω από την ομπρέλα ολοκληρωμένης στρατηγικής σε όλη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση/έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων, ελέγχων), καθώς και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης.

Η εκ των υστέρων εποπτεία, προβλέπεται να γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, με βάση την εκτίμηση ρίσκου της οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, καταργούνται όλες οι περιττές αδειοδοτικές προϋποθέσεις. Η έναρξη λειτουργίας ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης απαιτούνται τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν - και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

Τι προβλέπεται για τους κλάδους

Τρόφιμα και ποτά

- Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με «γνωστοποίηση».

- Κατάργηση της βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.

- Κατάργηση της άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάστασή της από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης. -Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται, εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής - εμφιάλωσης νερού.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

- Αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης, με βεβαίωση από αρμόδια δημοτική υπηρεσία. - Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με «γνωστοποίηση» χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης.

-Κατάργηση της άδειας μουσικής και αντικατάστασή της από γνωστοποίηση.

-Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Τουριστικά Καταλύματα

-Μέχρι τις 30/09/2017, χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών. Από 01/10/2017 υπαγωγή στο καθεστώς «γνωστοποίησης».

-Υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» (μόνο ηλεκτρονικά).

-Μείωση δικαιολογητικών. Καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο - αντικατάσταση με αποδεικτικό.

-Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών.

-Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων

Προβλέπεται ακόμη, η λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), στο οποίο θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και θα επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου. Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ανατίθεται στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ακόμη, το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, καθώς προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, βάσει του πλαισίου παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παράβολο

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, με την εξαίρεση όσων ασκούνται απολύτως ελεύθερα. Η καταβολή ενός τέτοιου παραβόλου προβλέπεται άπαξ ανά εγκατάσταση και σκοπός ενός τέτοιου εσόδου είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου πόρου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του νόμου, καθώς και τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών, και τέλος, τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Επιλέχθηκε η άπαξ καταβολή παραβόλου, καθώς η πρόβλεψη για την ετήσια καταβολή παραβόλου που υπήρχε στο μέχρι σήμερα πλαίσιο για την απλούστευση, χωρίς καμία διαβάθμιση, κρίθηκε προβληματική και συνεπαγόμενη μεγάλη και ίσως αδικαιολόγητη επιβάρυνση της επιχείρησης.

Ορίζεται ρητά ότι, το ύψος του παράβολου, θα πρέπει να καθορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας, και εύλογο ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Εάν προβλέπεται ήδη παράβολο από άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, αυτή δεν θα επιβαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής επιπλέον παραβόλου.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 22 Οκτ 2021 | 12:49

Ηλεκτρονικά βιβλία και εφορία: Από 1η Νοεμβρίου MyData υποχρεωτικά για όλους

Ξεκινά υποχρεωτικά η έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας MyData στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 22 Οκτ 2021 | 11:37

Βολές Γεωργιάδη σε τράπεζες: Ακατανόητη η μη επιχορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε στη Βουλή ακατανόητη τη μη επιχορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ 22 Οκτ 2021 | 10:47

Σταϊκούρας στο Capital.gr: Έτοιμοι για νέα μέτρα στην ενέργεια - Θετική η έκθεση της 12ης αξιολόγησης

Έτοιμος αν χρειαστεί να προχωρήσει και νέα μέτρα για την ανάσχεση των ανατιμήσεων στα προϊόντα ενέργειας, δηλώνει ο Χ. Σταϊκούρας στην αποκλειστική συνέντευξή του στο Capital.gr.

ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 22 Οκτ 2021 | 09:32

Κεραμέως προς εκπαιδευτικούς: Δεν περνάει η "φασόν" αξιολόγηση - Ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση

Η Νίκη Κεραμέως διαμηνύει ότι ο νόμος για την αξιολόγηση θα εφαρμοστεί κανονικά. Για κάθε παράβαση της απόφασης έχει οριστεί ποινή τριών χιλιάδων ευρώ.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΠΑ 21 Οκτ 2021 | 11:47

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ) σαμποτάρει την αξιολόγηση με σκονάκι- Το κόλπο με τις βαθμολογίες

Να ακυρώσει την αξιολόγηση θέλει η ΔΟΕ και καλεί τους καθηγητές να δώσουν όλοι τις ίδιες απαντήσεις με σκονάκι

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 20 Οκτ 2021 | 20:28

Συνάντηση Μητσοτάκη - ΕΒΕΑ: Στόχος οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας

Η Επιτροπή του ΕΒΕΑ διεμήνυσε στον κ. Μητσοτάκη πως ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση.

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ 13 Οκτ 2021 | 12:35

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους έως 29 ετών- Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ στο ψηφιακό μάρκετινγκ για νέους έως 29 ετών.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 13 Οκτ 2021 | 11:16

Κεραμέως: Τα πολλά κρούσματα είναι στα σχολεία σε περιοχές με χαμηλό εμβολιασμό

"Είναι κλειστά τμήματα σε 7 από τα σχεδόν 14.000 σχολεία", είπε η κ. Κεραμέως.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ 11 Οκτ 2021 | 12:50

Συλλαλητήρια εκπαιδευτικών και μαθητών κατά της αξιολόγησης - Έξω από το Εφετείο ΔΟΕ και ΟΛΜΕ [εικόνες - βίντεο]

Στο Εφετείο οι εκπαιδευτικοί, στα Προπύλαια οι μαθητές. Αντιδρούν στην εξιολόγηση. Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 11 Οκτ 2021 | 11:59

Βορίδης για αξιολόγηση στο Δημόσιο: Γίνεται αλλά όλοι παίρνουν πάνω από 7

"Είναι ως μη αξιολόγηση", είπε ο κ. Βορίδης. Το 95% των αξιολογουμένων παίρνει βαθμούς από 7 και 7,5 έως 8,9 και το υπόλοιπο ποσοστό παίρνει πάνω από το 9.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 11 Οκτ 2021 | 09:42

Απεργία εκπαιδευτικών και συγκέντρωση στις 11:30 στο Εφετείο - Αντιδρούν στην αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας στο λεκανοπέδιο από τις 11:30 πμ. Συγκέντρωση στο Εφετείο.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 10 Οκτ 2021 | 10:31

Βόρεια Εύβοια: Τα 12 μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές

Εν αναμονή ανακοινώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα που θα δώσουν "ανάσα" στις επιχειρήσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» 08 Οκτ 2021 | 20:08

Μητσοτάκης στον ΙΟΒΕ: "Ίσως η επόμενη δεκαετία να είναι ένας θρίαμβος - Οι επιχειρήσεις να στηρίξουν τους εργαζόμενους"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ απηύθυνε κάλεσμα στις επιχειρήσεις για επιστροφή ενός μερίσματος της ανάκαμψης στον κόσμο της εργασίας