Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης «Νίκος Σκαλκώτας 2019»

Το 2019 συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης «Νίκος Σκαλκώτας 2019»

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του, προκηρύσσουν Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης για συμφωνική ορχήστρα, με τίτλο «Νίκος Σκαλκώτας 2019». Ο σκοπός του Διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία σε συνθέτες απ’ όλον τον κόσμο να συνθέσουν νέα έργα για ορχήστρα και να προάγει τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Η συνεργασία αυτή η οποία ξεκινά φέτος, εντάσσεται στο «2019 - Έτος Νίκου Σκαλκώτα» κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν πολλές δράσεις με συνδιοργανωτές τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το Ίδρυμα Αιμίλιος Χουρμούζιος - Μαρίκα Παπαïωάννου.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα αποτελέσουν συνθέτες με σημαντικό έργο και διεθνή αναγνωρισιμότητα στον κόσμο της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας και θα ανακοινωθούν μετά τον Ιούνιο του 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμούwww.skalkottascompetition.com

Η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει ένα έργο, το οποίο θα λάβει το βραβείο «Νίκος Σκαλκώτας». Το βραβείο θα συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ και το βραβευμένο έργο θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της συναυλίας της 29ης Νοεμβρίου 2019 της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου “Skalkottas Today”. Προβλέπεται επίσης ένα βραβείο 1.700 ευρώ το οποίο προσφέρει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για το καλύτερο έργο Έλληνα συνθέτη, ηλικίας κάτω των τριανταπέντε ετών (γεν. 1984 και έπειτα). Το έργο αυτό θα προγραμματίσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Όροι Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνθέτες κάθε εθνικότητας και ηλικίας και δεν απαιτείται χρηματικό ποσό συμμετοχής.

2. Τα υποβληθέντα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση ολόκληρου ή μέρους του έργου. Έργα τα οποία έχουν βραβευθεί σε άλλον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά. Η αίτηση του συμμετέχοντος θα περιλαμβάνει σχετική βεβαίωση από πλευράς του.

3. Θα υποβληθούν έργα για συμφωνική ορχήστρα με διάρκεια εκτέλεσης από 12 έως 15 λεπτά, η οποία πρέπει να αναγράφεται στην παρτιτούρα.

4. Η ενορχήστρωση μπορεί να περιλαμβάνει:
Έγχορδα: 14 - 12 - 10 - 8 – 6
Ξύλινα πνευστά: 3 φλάουτα, 3 όμποε, 3 κλαρινέτα, 3 φαγκότα (το τρίτο φλάουτο μπορεί να παίξει και το μέρος του πίκολο, ή άλτο φλάουτου, το τρίτο όμποε μπορεί να παίξει το μέρος του Αγγλικού κόρνου, το τρίτο κλαρινέτο το μέρος του μπάσου κλαρινέτου ή του κλαρινέτου σε μι ύφεση. Επίσης, το τρίτο φαγκότο μπορεί να παίξει το μέρος του κόντρα-φαγκότου).
Χάλκινα: 4 κόρνα, 3 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, 1 τούμπα.
Κρουστά: 4 εκτελεστές, ένας αποκλειστικά στα τύμπανα και 3 στα κρουστά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν λεπτομερή λίστα των κρουστών οργάνων που χρησιμοποιούνται στο έργο τους.
Άρπα: 1 εκτελεστής
Πιάνο ή τσελέστα: 1 εκτελεστής
Οι συνθέτες θα πρέπει να συμπεριλάβουν όλα τα έγχορδα και τουλάχιστον 12 όργανα (εκτελεστές) των υπολοίπων ομάδων.
Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, φωνής ή σόλο οργάνων δεν γίνεται δεκτή και τα έργα θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

5. Η υποβολή των έργων πρέπει να είναι ανώνυμη. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν πρέπει να εμφανίζεται στην παρτιτούρα η οποία πρέπει να είναι ευανάγνωστη και στην οποία, εκτός από τον τίτλο του έργου πρέπει να αναγράφεται μόνον ένας εξαψήφιος κωδικός. Σε αντίθετη περίπτωση, το έργο θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

6. Όλα τα υποψήφια έργα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη (2 αντίγραφα) και ηλεκτρονική μορφή. Προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής μορφής: Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019. Την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχει και η σφραγίδα της απλής και όχι συστημένης ταχυδρομικής αποστολής.

A) Ηλεκτρονική υποβολή:
Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα καταστεί ενεργή μετά τον Ιούνιο
του 2019 και της οποίας η διεύθυνση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού: www.skalkottascompetition.com

B) Ταχυδρομική υποβολή (απλή και όχι συστημένη), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Δύο αντίγραφα του έργου δεμένα σε φωτοτυπίες διπλής όψης. Εκτός του τίτλου και του εξαψήφιου κωδικού, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του συνθέτη. Σε αντίθετη περίπτωση το έργο θα απορρίπτεται.

2. Έναν ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίον θα αναγράφεται εξωτερικά ο ίδιος εξαψήφιος κωδικός που αναγράφεται και στην παρτιτούρα, και ο οποίος θα περιέχει:

α) Φωτοτυπία Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (150 λέξεις)
γ) Σύντομο σημείωμα για το έργο (250 λέξεις)
δ) Συμπληρωμένη την Επίσημη Αίτηση Συμμετοχής του Διεθνούς Διαγωνισμού

“Νίκος Σκαλκώτας 2019”, η οποία θα περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του συνθέτη ότι το υποβληθέν έργο είναι αυθεντικό, ότι δεν έχει εκδοθεί, δεν έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση ολόκληρου ή μέρους του έργου και δεν έχει βραβευθεί από άλλον διαγωνισμό.

Το έντυπο της συμμετοχής θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού

www.skalkottascompetition.com

7. Οι φάκελοι με τα υποψήφια έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά με απλή αποστολήκαι όχισυστημένηστηνπαρακάτωδιεύθυνση:
Ένωση Ελλήνων Μουσουργών c/o Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Βασ.ΣοφίαςκαιΚόκκαλη11521Αθήνα

Για τον Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης “Νίκος Σκαλκώτας 2019”

8. Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο ένα έργο σε δύο αντίτυπα.

9. Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες), θα θεωρηθούν ως μία υποψηφιότητα. Στην περίπτωση συλλογικής υποψηφιότητας, κανείς από τους εμπλεκόμενους συνθέτες δεν μπορεί να υποβάλει ανεξάρτητα δεύτερο έργο. Εάν ένα έργο συλλογικό βραβευθεί, θα πρέπει να έχει υποδειχθεί εκ των προτέρων ένας εκ των συνθετών, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο, και το χρηματικό ποσό θα μοιραστεί στους νικητές.

10. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται πως στην περίπτωση που το έργο βραβευθεί, σε οποιαδήποτε μελλοντική δημόσια εκτέλεση, έκδοση ή ηχογράφηση, το έργο θα πρέπει συνοδεύεται από τον τίτλο «Βραβείο Νίκος Σκαλκώτας - Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Νίκος Σκαλκώτας 2019» ή αντίστοιχα, από τον τίτλο «Βραβείο Νέου Έλληνα Συνθέτη - Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Νίκος Σκαλκώτας- 2019».

11. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να παραχωρήσουν την άδεια στους Διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους, βιογραφικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, για διαφημιστικούς λόγους.

12. Ο βραβευμένος συνθέτης / συνθέτρια, παραχωρεί νομίμως στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού το δικαίωμα εκτέλεσης, ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης του βραβευμένου έργου, χωρίς απαίτηση πρόσθετης αμοιβής.

13. Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό. Η Κριτική Επιτροπή τηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει οποιοδήποτε από τα βραβεία, εάν η πλειοψηφία θεωρήσει ότι τα υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται σε υψηλά κριτήρια ποιότητας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απονείμει κατά την κρίση της μία ή περισσότερες τιμητικές διακρίσεις.

14. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής της Κριτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού www.skalkottascompetition.com. Ο συνθέτης του οποίου το έργο θα επιλεγεί, θα λάβει ακριβείς οδηγίες για την αποστολή του υλικού (πάρτες) και θα προσκληθεί για την απονομή του βραβείου και την πρεμιέρα του έργου του, στις 29 Νοεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο βραβευμένος συνθέτης δεν κατοικεί στην Αθήνα, η διαμονή του θα καλυφθεί από τους Διοργανωτές. Στην τελετή της απονομής της 29ης Νοεμβρίου, θα προσκληθεί επίσης και ο νέος Έλληνας συνθέτης που θα αναδειχθεί νικητής του βραβείου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

15. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και θα ανακοινωθεί και από τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων φορέων: την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής.

16. Όσα έργα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Όρους Συμμετοχής, θα απορρίπτονται από τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού.

17. Τα χρηματικά ποσά των βραβείων υπόκεινται στην Ελληνική φορολογική νομοθεσία και υφίστανται τις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

18. Οι υποβληθείσες συνθέσεις και κείμενα δεν επιστρέφονται. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν έχουν την υποχρέωση να φυλάξουν τους υποβληθέντες φακέλους πέραν της 31 - 12 - 2019.

19. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της μη διεξαγωγής του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

20. Ο υποψήφιος με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

Επικοινωνία: info@skalkottascompetition.com

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ 09 Ιουλ 2020 | 09:43

Πέντε νέες ταινίες και κλασικές επανεκδόσεις αυτή την εβδομάδα

Προβάλλονται σε επανέκδοση και νέες ψηφιακές κόπιες, η αριστουργηματική "Δίκη" του Όρσον Γουέλς, "Η Νύχτα του Κυνηγού" του Τσαρλς Λότον.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ 09 Ιουλ 2020 | 09:05

Αλλάζει η Πειραϊκή - Προστασία και ανάδειξη του Θεμιστόκλειου Τείχους [εικόνες]

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα είναι επιεικώς απαράδεκτη.

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 08 Ιουλ 2020 | 19:31

NYT για Αγία Σοφία: Φόβος για τα μοναδικά ψηφιδωτά - Τι επισημαίνουν ιστορικοί και συντηρητές

Εάν το μουσείο γίνει τζαμί, τα μωσαϊκά θα πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια μουσουλμανικών προσευχών.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 06 Ιουλ 2020 | 19:36

Πέθανε η αρχαιολόγος της Αμφίπολης, Πέπη Λαζαρίδου

Τα τελευταία χρόνια της υπηρεσιακής της καριέρας μοιράστηκε την αγάπη της για τη γη της Μακεδονίας με τη δουλειά της στην Εφορεία της Ακρόπολης.

06 Ιουλ 2020 | 15:51

Μαθήματα ζωής από τον ανεπανάληπτο Eνιο Μορικόνε

Ο διασημότερος maestro του κινηματογράφου απεβίωσε στα 91 του χρόνια.

ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 06 Ιουλ 2020 | 14:49

"Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος": Τέσσερις φίλοι ξέθαψαν το νεκροταφείο που γυρίστηκε η εμβληματική σκηνή [Βίντεο]

Σε μία απομακρυσμένη ισπανική πλαγιά ,κοντά στην πόλη του Μπούργκος της Ισπανίας, γνωστή ως Sad Hill.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ 06 Ιουλ 2020 | 13:13

Κηδεία Αφροδίτης Γρηγοριάδου: Συντετριμμένη η κόρη της Κοραλία Καράντη μαζί με τον γιο της Εδουάρδο Καλημέρη

Ο 24χρονος γιος της ηθοποιού με τον Τζώνυ Καλημέρη στάθηκε στο πλευρό της μητέρας του.

ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 06 Ιουλ 2020 | 09:58

Πέθανε ο σπουδαίος συνθέτης Ενιο Μορικόνε, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο ιταλός συνθέτης Ένιο Μορικόνε, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 04 Ιουλ 2020 | 15:19

Ανοίγει το Μουσείο του Λουβρού μετά από σχεδόν 4 μήνες - Πάνω από 40 εκατ. ευρώ η "χασούρα"

Το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο έκλεισε στις 13 Μαρτίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 03 Ιουλ 2020 | 21:10

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Αφροδίτη Γρηγοριάδου

Πένθος για την οικογένεια της κόρης της, επίσης γνωστής ηθοποιού, Κοραλίας Καράντη.

02 Ιουλ 2020 | 13:43

Ο Ernest Hemingway μέσα από τα δικά του λόγια

Οι σπουδαίες φράσεις του Papa που έγραψαν ιστορία.

ΘΕΡΙΝΑ ΣΙΝΕΜΑ 02 Ιουλ 2020 | 08:57

Οι ταινίες της εβδομάδας: Με θρυλικές επανεκδόσεις και μια ταινία γυρισμένη στην Ελλάδα

Στη "μάχη" μπήκαν από χθες και οι κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες.

15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 02 Ιουλ 2020 | 08:01

Με συναυλία για τον Θάνο Μικρούτσικο ανοίγει το Ηρώδειο στην μετά-κορονοϊό περίοδο

Για έναν συνθέτη που σφράγισε με το έργο του όχι μόνο τη μουσική σκηνή του τόπου μας.