11Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ WIND

24 Ιουλ 2018 | 17:09

11η Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας WIND με ‘’20 Δεσμεύσεις για το 2020"

H WIND είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υιοθετεί μία παγκόσμια προσέγγιση για διαρκή συνεισφορά στην κοινωνία και οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης