ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ 17 Φεβ 2020 | 19:59

Εξαίρεση εκ νέου τα προϊόντα ελιάς,τυριού,κρασιού από τους δασμούς των ΗΠΑ

Εξαιρούνται εκ νέου τα προϊόντα ελιάς, τυριά και κρασιά της Ελλάδας από τους αμερικανικούς δασμούς