ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 25 Νοε 2016 | 08:10

«Robert McCabe. Αναμνήσεις & μνημεία του Αιγαίου»

Το μοναδικό Αιγαίο παράλληλα με την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» στο Μουσείο Κυκλαδικής

}