ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28 Οκτ 2019 | 15:36

Ο ζωγράφος Αν. Πασχάλης στα ίχνη της σύγχρονης τοπιογραφίας

Οδηγεί το θεατή του από το ποτισμένες με άπλετες φως ζώνες του οικείου στις σκοτεινές σκιές του ανοίκειου.