ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 Δεκ 2019 | 15:21

Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών από την 1η Ιανουαρίου

Για το απερχόμενο τρέχον έτος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών ήταν ο Στέφανος Ήμελλος.