ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ MASTER PLAN

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣ 04 Μαρ 2019 | 22:48

Το Υπ. Πολιτισμού για το master plan του ΟΛΠ

"Η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου δεν αποτελεί εμπόδιο για το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ αντίθετα προσδίδει ισχυρή προστιθέμενη αξία", υποστηρίζει το υπουργείο