ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΙΟ 11 Ιουλ 2019 | 07:53

Ανασκαφή στο Δασκαλιό: Αλλάζει η αντίληψη για τη προϊστορική Ελλάδα

Η Independent για τις ανασκαφές στο Δασκαλιό της Κέρου και το αρχαιότερο μνημειακό συγκρότημα κτιρίων στον ελληνικό κόσμο.

}