ΔΑΝΕΙΑ ΤΤΕ

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 09 Απρ 2019 | 16:05

ΤτΕ: Αύξηση στη συνολική ζήτηση δανείων το πρώτο τρίμηνο του 2019

Η συνολική ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε κυρίως όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις