ΔΡΑΣΗΣ SUPERFAST BROADBAND

12 Ιουλ 2018 | 18:18

Η WIND Φέρνει την Οπτική ίνα στην πόρτα μας με Fiber to the Home

Το δίκτυο νέας γενιάς WIND Fiber Plus έχει ταχύτητες 100/200Mbps έως και 1Gbps και η σύνδεση είναι επιδοτούμενη μέσω της δράσης Superfast Broadband.