ΕΙΣΑΓΓΕΛΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS 07 Ιαν 2019 | 19:21

Έρευνα για ενεργητική δωροδοκία εις βάρος του Νίκου Μανιαδάκη

Ο κ. Μανιαδάκης ερευνάται για την πιθανότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αλλά και για ενεργητική δωροδοκία