ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 06 Ιουλ 2018 | 17:42

Ανάκληση παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος «Fenivir tinted cream 1% w/w»

Η συγκεκριμένη απόκλιση σχετίζεται με τη σύνθεση του προϊόντος