ΓΑΛΛΙΑ ΔΟΥΚΕΡΝΗ ΒΟΥΤΙΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 01 Ιαν 2016 | 16:34

Γαλλία: «Ξεπλένουν» από πάνω τους το 2015 και υποδέχονται «καθαροί» το 2016

Στη Γαλλία υπάρχουν άνθρωποι που κάθε τέτοια μέρα, φοράνε στολές και βουτάνε στα παγωμένα νερά της Δουνκέρκης.