ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΙΛΟΤΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 07 Νοε 2018 | 09:21

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης άνοιξε

Δωρεάν εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βιβλία ευρείας αναγνωσιμότητας.