ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 09 Ιουν 2016 | 13:12

Παιχνίδια του ΥΠΕΞ με το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών

Με στόχο ένα Ινστιτούτο με τεράστια ακίνητη περιουσία στη Βενετία και επιστημονικό κύρος αφαιρεί κάθε αρμοδιότητα από το Υπουργείο Παιδείας και την Ακαδημία