ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΕΡΚΕΛ

ΣΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ 05 Ιαν 2016 | 14:04

Τα κάλαντα από τα παιδιά στη Μέρκελ

Εκατό παιδιά από όλη τη Γερμανία συγκεντρώνονται κάθε χρόνο τέτοια ημέρα για να πουν τα κάλαντα στην Καγκελαρία στο Βερολίνο.