ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 07 Ιουλ 2019 | 11:07

Το καλοκαίρι στα μουσεία των Κυκλάδων

Υπενθυμίζεται ότι η μικρή σήμερα βραχονησίδα του Δασκαλιού αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Κυκλαδικού πολιτισμού της Πρώιμης εποχής του Χαλκού.

}