ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 08 Οκτ 2019 | 08:21

Πολιτιστική Προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρία

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία κατά την πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους αλλά και στον πολιτισμό ως επιλογή σταδιοδρομίας.

}