ΠΡΟΣFΕΕΡΟΥΜΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΦΕΕ 13 Δεκ 2019 | 10:02

«ΠροΣfΕΕρουμε»: Η Κομοτηνή επόμενος σταθμός αλληλεγγύης από τον ΣΦΕΕ

Το πρόγραμμα κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε» του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος στηρίζει ακριτικές & απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.