ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 17 Φεβ 2020 | 11:30

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαλλάσσει την Ελλάδα από πρόστιμο 302 εκατ. ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαλλάσσει την Ελλάδα από πρόστιμο 302 εκατ. ευρώ για τα βοσκοτόπια

}