ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ 12 Αυγ 2019 | 13:58

Θεατρικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων «In and Out»

Η φετινή θεματική του διερευνά την έννοια της Αλλαγής, έχει τίτλο «Change - Αλλαγή».

}