ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

15 Δεκ 2015 | 18:39

Και μωρές και διακορευμένες

Είναι σοβαροί; Εχουν συναίσθηση πού βρίσκεται η κοινωνία και πού οι ίδιοι;