ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΤΡΙΠΛΗ ΑΠΕΙΛΗ 28 Ιαν 2019 | 11:11

Παγκόσμια συνδημία: Παχυσαρκία, υποσιστιμός, κλιματική αλλαγή

Η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα: Η αλληλεπίδραση τριών "επιδημιών", της παχυσαρκίας, του υποσιτισμού και της κλιματικής αλλαγής.