ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 29 Ιουν 2018 | 09:30

Το ΚΠΙΣΝ μετατρέπεται σε χοροστάσιο παραδοσιακών χορών

Περίπου τετρακόσιοι χορευτές θα απλωθούν στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών, στους Πίδακες Νερού και στο Ξέφωτο.