ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ Η THOMAS COOK

ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ Η THOMAS COOK 23 Σεπ 2019 | 09:20

Εγκλωβισμένοι 50.000 τουρίστες στην Ελλάδα λόγω χρεοκοπίας της Thomas Cook

Οι εγκλωβισμένοι τουρίστες στη χώρα μας ανέρχονται σε περίπου 50.000, εκ των οποίων οι 20.000 είναι στην Κρήτη.