ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

FAZ 28 Δεκ 2018 | 15:53

FAZ: Οι εταιρίες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο

Το ειδικό βάρος της Γερμανίας μεταξύ των 100 μεγαλύτερων εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης συνέχισε να μειώνεται.