Οι νέες ρυθμίσεις για τα ιστορικά οχήματα: Κρατικές πινακίδες, μειωμένα τέλη και ετήσιο ΚΤΕΟ - Το πρόβλημα με τη διαγραφή

Η κυκλοφορία με τις νέες ιστορικές πινακίδες θα είναι ελεύθερη, ακόμη και στο δακτύλιο, ενώ προβλέπονται μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και ετήσιο ΚΤΕΟ.

Χάρης Ιωάννου
ΓΡΑΦΕΙ: ΧΑΡΗς ΙΩΑΝΝΟΥ

Νέες ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο Opengov.gr.

Μετά τις πρωτοφανείς τιμωρητικές ρυθμίσεις που είχε επιβάλλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες ουσιαστικά απαγόρευσε την κυκλοφορία τους, η σημερινή κυβέρνηση (ΝΔ) προχώρησε αρχικά σε μεταβατικές ρυθμίσεις για ελεύθερη κυκλοφορία τις Κυριακές και για επίσκεψη σε συνεργεία και πλέον παρουσιάζει το συνολικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει το χώρο των ιστορικών οχημάτων.

Η κυκλοφορία με τις νέες ιστορικές πινακίδες θα είναι ελεύθερη, ακόμη και στο δακτύλιο, ενώ προβλέπονται μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και ετήσιο ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καταργούνται οι ιστορικές πινακίδες που εκδίδουν σήμερα οι ομοσπονδίες του χώρου (ΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ) και στο εξής θα χορηγούνται από το κράτος ειδικές ιστορικές πινακίδες.

Οι νέες ρυθμίσεις για τα ιστορικά οχήματα: Κρατικές πινακίδες, μειωμένα τέλη και ετήσιο ΚΤΕΟ - Το πρόβλημα με τη διαγραφή

Προϋπόθεση για την έκδοσή τους θα είναι η βεβαίωση του οχήματος ως ιστορικού με ένα Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από τις αρμόδιες ομοσπονδίες του χώρου, το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται ανά πενταετία, ενώ θα απαιτείται και ΚΤΕΟ και σχετικό παράβολο για την έκδοση της άδειας. Το νομοσχέδιο απαιτεί επίσης τη διαγραφή του οχήματος από τα μητρώα αυτοκινήτων του υπουργείου Μεταφορών.

Για τα ιστορικά ΙΧ θα απαιτείται ετήσιο ΚΤΕΟ, ενώ για τα φορτηγά κάθε δύο χρόνια.

Προβλέπεται η καταβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας ως εξής: Για μοτοσικλέτες και οχήματα ως 999 κ.εκ. 50 ευρώ το χρόνο, για οχήματα από 1.000 κ.εκ. έως 1.999 κ.εκ. 100 ευρώ το χρόνο και πάνω από 2.000 κ.εκ. 200 ευρώ το χρόνο. Τα ιστορικά οχήματα άνω των 45 ετών απαλλάσσονται από τα τέλη.

Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται κάποια αναφορά σε τεκμήρια.

Τα προβλήματα με τις νέες διατάξεις

Η υποδοχή των νέων ρυθμίσεων γίνεται με ανάμεικτα συναισθήματα στο χώρο των ιστορικών οχημάτων.

Πρόβλημα δημιουργεί η απαίτηση για διαγραφή του οχήματος από τα μητρώα του υπουργείου, γεγονός που μαζί με την ύπαρξη τελών αφαιρεί το κίνητρο χρήσης των νέων πινακίδων από οχήματα μικρού κυβισμού με κανονικές πινακίδες, καθώς φαίνεται να μην υπάρχει πρακτικό όφελος.

Ορισμένοι σημειώνουν και το γεγονός ότι μειώνεται η εμπορική αξία ενός ιστορικού, όταν αυτό δεν έχει κανονικά χαρτιά κυκλοφορίας.

Αντιρρήσεις υπάρχουν και για την ανάγκη για τόσο συχνό ΚΤΕΟ (κάθε χρόνο), δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω οχημάτων είναι σε άριστη κατάσταση, ανακατασκευασμένα με υψηλό κόστος, φυλασσόμενα σε κλειστούς χώρους και με ελάχιστη κυκλοφορία στους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία έχει επιλογή για ιστορικές πινακίδες (με μειωμένα τέλη, κλπ) ή κανονικές πινακίδες σε κλασικά οχήματα και δεν απαιτείται η διαγραφή τους. Στη Βρετανία το καθεστώς είναι ακόμη πιο απλό, καθώς όλα τα οχήματα άνω των 40 ετών απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

Άρθρο 26 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος και διαδικασία χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Αρμόδιες για την καταχώρηση των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας, δηλαδή άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, ιστορικού ενδιαφέροντος είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.

2. Προϋποθέσεις για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν:

α) Το όχημα να έχει προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 και να φέρει τη βεβαίωση της παρ. 14 του άρθρου 3, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 15 του άρθρου 3.

β) Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου του οχήματος.

γ) Η διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ως οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλεται τέλος αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α/33824/2683/30.9.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1514), την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) και την υπό στοιχεία 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 365).

4. Από την υποχρέωση απόκτησης κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, τα οποία όμως διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 27 Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 25, μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ν. 2696/1999, Α’ 57) και το άρθρο 2 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχημα.

2. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του μικρού δακτυλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999.

3. Εξαιρούνται από τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά. Αποκλειστικώς για τα οχήματα αυτά, επιτρέπεται, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., η κατ΄ εξαίρεση θέση σε δημόσια κυκλοφορία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για τους σκοπούς συμμετοχής σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων που διενεργούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, νομίμως αδειοδοτημένες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., και εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,

αβ. ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του

αγ. βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνονται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια διοργάνωσής τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν.

Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης.

β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

βα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,

ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του,

βγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

Άρθρο 28 Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 33824/2683/2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1514) και πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19800/1982 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄455) και την υπ’ αρ. 4700/330/2004 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 192).

Εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, στα οποία δεν χορηγούνται κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 29 Τεχνικός έλεγχος

Καθιερώνεται τεχνικός έλεγχος των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών, που πραγματοποιείται ως εξής:

α) για επιβατηγά οχήματα και φορτηγά με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) που δεν υπερβαίνει τους 3.500 χλγ. και μοτοσικλέτες, κάθε ένα (1) έτος και

β) για φορτηγά με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μεγαλύτερη των 3.500 χλγ. και λεωφορεία, κάθε δύο (2) έτη.

Άρθρο 30 Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

Για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται, ετησίως, τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος υπέρ του Δημοσίου τα οποία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ως εξής:

α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).

β) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό ευρώ (100,00€).

γ) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ. εκ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€).

δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).

ε) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και φορτηγά και λεωφορεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

στ) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου, όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Άρθρο 31 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα

Σε περίπτωση θέσης σε δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ν. 2696/1999), επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.

Για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500,00) έως πέντε χιλιάδες (5000,00) ευρώ στους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 και στους ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας για διάστημα έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής των φορέων της παρ. 13 του άρθρου 3, δεν αναγνωρίζεται η χορηγηθείσα βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας.

Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006 (Α’ 49). Ως αρχή επιβολής κυρώσεων στους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 του παρόντος ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις

8. Όλα τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό, εφόσον είναι παλαιότητας τριάντα (30) ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος. Η παλαιότητα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας διεθνώς του οχήματος.

9. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά με βάση προγενέστερες διατάξεις, αυτά οφείλουν να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3 για τη διατήρηση του σχετικού χαρακτηρισμού. Στη συνέχεια απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για τα ανωτέρω οχήματα κάθε πέντε (5) έτη, όπως και για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως ιστορικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 17 Ιουλ 2021 | 09:46

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών - Αναλυτικά οι αλλαγές

Το νομοσχέδιο για την Παιδεία αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 27 Ιουλίου - Τι αλλάζει στις συνεντεύξεις και τα συμβούλια εκπαίδευσης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 07 Ιουλ 2021 | 21:35

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, προβλέπει μεταξύ άλλων την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης

51 ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 07 Ιουλ 2021 | 10:42

Νέα Υόρκη: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ένοπλης βίας

Η Νέα Υόρκη γίνεται η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αναχαιτίσει το κύμα αυξανόμενης ένοπλης βίας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 01 Ιουλ 2021 | 12:27

Νέο σχολείο: Τι είναι η flipped classroom και πώς αλλάζει τη φιλοσοφία του μαθήματος- Τέλος η αποστήθιση

Νέα δεδομένα από τον Σεπτέμβριο στα σχολεία - Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, αυτονομία σχολείων, νέου τύπου αξιολόγηση μαθητών και... ανεστραμμένη τάξη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 01 Ιουλ 2021 | 10:08

Νέο σχολείο - Κεραμέως: Eλευθερία στους εκπαιδευτικούς, έμφαση σε δεξιότητες

Στα νηπιαγωγεία, από τα 4 έτη, θα υπάρχουν δραστηριότητες στα αγγλικά αλλά και δεξιότητες σημείωσε η Νίκη Κεραμέως.

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 01 Ιουλ 2021 | 07:20

Μέτωπο Κεραμέως με συνδικαλιστές: Δεν θα έχουν λόγο στην επιλογή των διευθυντών σχολείων - Ερχεται και η αξιολόγηση

Στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί η αξιολόγηση των δασκάλων και καθηγητών που θα γίνεται κάθε δύο χρόνια. Έντονες αντιδράσεις από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 30 Ιουν 2021 | 17:29

Ετσι θα είναι το Νέο Σχολείο: Επιλογή βιβλίων από τους δασκάλους, τέλος η αποστήθιση, αλλά και...αξιολόγηση

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πώς θα είναι το Νέο Αναβαθμισμένο Σχολείο- Παρουσίασε νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΕΡΤΣΟ 30 Ιουν 2021 | 13:47

Υπουργικό συμβούλιο: Αναπτυξιακός νόμος και νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ

Αναπτυξιακός νόμος και νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ στα βασικά θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣ 28 Ιουν 2021 | 19:58

Άγιος Δημήτριος: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Εκπαιδευτικοί, γονείς και φορείς της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από το Στρογγυλό σχολείο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 28 Ιουν 2021 | 19:46

Μητσοτάκης για το Νέο Αναβαθμισμένο Σχολείο: "Η αξιολόγηση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα - Γιατί τους ενοχλεί;"

Έγινε η παρουσίαση του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου με τίτλο "Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών" από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 27 Ιουν 2021 | 16:42

Χατζηδάκης για νέα επικουρική σύνταξη: Πότε ξεκινά, ποιους αφορά - Τι αποδόσεις θα φέρει το σύστημα του "προσωπικού κουμπαρά"

Το νέο σύστημα επικουρικής σύνταξης θα μπει σε εφαρμογή από 1/1/2022 και οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν θα έχουν τον "προσωπικό τους κουμπαρά".

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ 27 Ιουν 2021 | 09:30

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Οι τέσσερις άξονες του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση των σχολείων - Πώς θα γίνεται

Στόχος του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή είναι η αναβάθμιση του σχολείου και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 23 Ιουλ 2021 | 13:32

Το ΚΙΝΑΛ κάνει καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού - Σε δύο βάρκες ο ΣΥΡΙΖΑ, "χαϊδεύει" τους αντιεμβολιαστές

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύση καταψήφισαν την τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό υγειονομικών. Στον αντίποδα το Κίνημα Αλλαγής κάνει καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού.