Γ.Ρέτσος (ΣΕΤΕ): Ο τουρισμός χρειάζεται στελέχη με πανεπιστημιακές σπουδές

Ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα μπορούν με την κατάλληλη σύνθεση από νέα στελέχη, να χτίσουν τη νέα τουριστική συνείδηση της χώρας

gretsos-sete-o-tourismos-xreiazetai-stelexi-me-panepistimiakes-spoudes
|
SHARE THIS
0
SHARES

Τα τελευταία χρόνια, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταγραφή των αναγκών του τουριστικού κλάδου αλλά και στην διαμόρφωση μία κεντρικής στρατηγικής για την προώθησή του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρός του από το 2017, Γιάννης Ρέτσος, έχει δραστηριοποιηθεί έντονα και έχει καταφέρει να τοποθετήσει τον τουρισμό και τους επαγγελματίες του, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σταθερή άποψη του κ. Ρέτσου, είναι ότι ο τουρισμός στη χώρα ως προϊόν, θα αναβαθμιστεί περαιτέρω μόνο αν βελτιωθεί και η ποιότητά του. Πιστεύει ότι η ελληνική ταξιδιωτική εμπειρία πρέπει να αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και πως οι εργαζόμενοι που τον στελεχώνουν θα πρέπει να εκπαιδεύονται διαρκώς για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις θέσης τους αλλά και των διεθνών τάσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε αυτή την προσπάθεια, θεωρεί ότι οι πανεπιστημιακές σπουδές δίνουν τα κατάλληλα εφόδια στα στελέχη που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις του κλάδου και να δημιουργήσουν το μελλοντικό τουριστικό προϊόν. Τα νέα στελέχη θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου ο συνδυασμός θεωρητικής και τεχνικής γνώσης με βασικές κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες είναι το κλειδί.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης

Τι αλλάζει στον ελληνικό τουρισμό και ποιοι τομείς προβλέπετε ότι θα αναπτυχθούν στο μέλλον;

Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουρισμού, πολιτισμού και της αγροδιατροφής, οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους, προσφέρουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.  

Η διασύνδεση, όχι μόνο αυξάνει τις ευκαιρίες για εγχώρια παραγωγή, δημιουργία νέων αγορών και ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, αλλά προσφέρει και ευκαιρίες για την ανάδειξη προορισμών, μέσω της δημιουργικής παραγωγής, της διάθεσης και εμπορίας τοπικών προϊόντων, της γαστρονομίας και της βιωματικής εμπειρίας. Το κύριο όχημα που έχει επιλέξει ο ΣΕΤΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω του εμπλουτισμού της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρουμε ως χώρα. Αυτό θα το πετύχουμε αναδεικνύοντας τα κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, με αιχμή του δόρατος τον πολιτισμό και την γαστρονομία, που αποτελεί, επίσης, ένα τμήμα του εθνικού μας πολιτισμού. Ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα που ενισχύουν το προϊόν μας, το διαφοροποιούν, και τελικά η σύνθεση αυτή βοηθά στο χτίσιμο τουριστικής συνείδησης.

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ιδανικού στελέχους για τη νέα εικόνα του ελληνικού τουρισμού;

Το «ιδανικό» είναι πολύ σχετικό, ποικίλει όχι μόνο βάσει τύπου και μεγέθους επιχείρησης, αλλά και βάσει περιοχής δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Μία πολύ καλή αρχή για τις επιχειρήσεις θα είναι να διαγνώσουν το τι σημαίνει «ιδανικό» για κάθε μία από αυτές.

Το να συγκεκριμενοποιήσουν δηλαδή το προφίλ του επαγγελματία που αναζητούν για κάθε θέση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο η ανεύρεσή του, αλλά και η εκπαίδευση του θα γίνουν πολύ πιο αποδοτικές διαδικασίες.  Αυτό απαιτεί, αυτονόητα, μια αλλαγή αντίληψης και από τις επιχειρήσεις σχετικά με το τουριστικό προϊόν, το οποίο σε τελική ανάλυση, αναφέρεται στην εμπειρία του επισκέπτη από την ταυτότητα ενός τόπου και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο συνδυασμός αυτός απαιτεί υψηλό επίπεδου επαγγελματισμού και προϋποθέτει διαρκή εκπαίδευση.

 

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στα στελέχη του ελληνικού τουρισμού και πως μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση οι πανεπιστημιακές σπουδές;

Η ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων αλλά και των προσωπικών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα, η επικοινωνία, η αναλυτική σκέψη, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη συνεργασία, σε παραγωγικότερη εργασία και σε αποδοτικότερα αποτελέσματα, τόσο μεμονωμένα, όσο και ομαδικά. Οι πανεπιστημιακές σπουδές μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτή την βελτίωση, με προγράμματα σπουδών που είναι απόρροια καλού σχεδιασμού και υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και συμβάλλουν όχι μόνο στην απόκτηση επικαιροποιημένων γενικών γνώσεων αλλά και στη βελτίωση των Προσωπικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων τους.

 

Τι αλλάζει στον ελληνικό τουρισμό και πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι σημερινοί αλλά και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι/στελέχη;

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία και η ανάπτυξη του Διεθνούς Τουρισμού έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον Τουρισμό, εξελίσσοντας και αυξάνοντας κατ’ επέκταση το απόθεμα γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται από τους επαγγελματίες του Τουριστικού κλάδου. Στη εποχή μας, η οποία κυριαρχείται από το ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, την περαιτέρω εξειδίκευση των αγορών και των επαγγελματιών και τη γρήγορη κυκλοφορία της πληροφορίας, μία παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, όπως αυτή του Τουρισμού, απαιτεί επαγγελματίες οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη Θεωρητική γνώση, ώστε να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν σωστά τις αλλαγές που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις απαραίτητες Τεχνικές Γνώσεις που συνδέονται με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Επίσης, πρέπει να έχουν τις Βασικές Κοινωνικές και Προσωπικές Δεξιότητες που θα μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα των Θεωρητικών και Τεχνικών γνώσεων.

 

Υπάρχει συνεργασία του ΣΕΤΕ με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια και πως εφαρμόζεται;

Ο ΣΕΤΕ, μέσα από Ινστιτούτο του, το ΙΝΣΕΤΕ, έχει αναπτύξει μία σειρά από στρατηγικές συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι συνεργασίες έχουν διττό χαρακτήρα, με τον ΣΕΤΕ αφενός να προσφέρει μέσα από αυτές την βαθιά γνώση του από την αγορά εργασίας, αλλά και δυνατότητες διασύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αυτή και αφετέρου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του ΙΝΣΕΤΕ, στους επαγγελματίες του κλάδου με στόχο την ενίσχυση της εξειδίκευσης και της ανταγωνιστικότητας τους. Σημαντική είναι η συνεισφορά και της Marketing Greece, στο πεδίο της προώθησης και προβολής στοχευμένων δράσεων του ΙΝΣΕΤΕ, με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας και τη προσέλκυση ακόμη περισσότερων συμμετεχόντων στα προγράμματα που υλοποιεί το Ινστιτούτο.

Διαβάστε στο Α' Μέρος του Αφιερώματος, τις απόψεις εκπαιδευτικών και στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για τις παρεχόμενες σπουδές γύρω από τον Τουρισμό στα ελληνικά ιδρύματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook