Ανακοίνωση Ομίλου ΕΛΠΕ σχετικά με ερώτηση στη Βουλή

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ με αφορμή ερώτηση που κατέθεσαν 21 βουλευτές της ΝΔ, προέβη σε διευκρινήσεις

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ανακοίνωση Ομίλου ΕΛΠΕ σχετικά με ερώτηση στη Βουλή

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ με αφορμή ερώτηση που κατέθεσαν 21 βουλευτές της ΝΔ, διευκρινίζει τα εξής:

  • Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί για το μέλλον του Ομίλου, με την παρούσα δομή και λειτουργία του. Η πορεία του ήταν και θα παραμείνει ανοδική, όχι λόγω συγκυριών, αλλά λόγω στρατηγικού σχεδιασμού, προσεκτικών επιλογών, εναρμόνισης με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, επιστημονικής κατάρτισης και αφοσίωσης των εργαζομένων στους στόχους που τίθενται από τους Μετόχους και την Διοίκηση. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετεξέλιξη, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και επιτελεί εθνικό έργο αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στην προσπάθεια για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Η αναπαραγωγή «ανησυχιών» δεν διευκολύνει τον εθνικό ρόλο του Ομίλου. Πολύ περισσότερο όταν διεθνώς αναγνωρίζεται η θετική πορεία του Ομίλου, με την ένταξη του στις 100 μεγαλύτερες ενεργειακές Εταιρείες του κόσμου.

  • Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου αποδεικνύουν την θετική πορεία των ΕΛΠΕ. Το 2015 ο Όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 45 εκατ ευρώ (έναντι ζημιών 369 εκατ ευρώ το 2014), με συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 758 εκατ. ευρώ. Το 2016 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 329 εκατ. ευρώ, με συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 731 εκατ. ευρώ. Για το 2017 οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός του Φεβρουαρίου. Οι εκτιμήσεις μας αναφέρουν ότι, θα υπάρξει νέο ρεκόρ κερδοφορίας, αλλά και παραγωγής. Σημειώνεται πως, τα διυλιστήρια του Ομίλου έκαναν ρεκόρ παραγωγής και το 2016 και το 2017. Η αύξηση των κερδών δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση των διεθνών περιθωρίων, αλλά και στην αριστοποίηση της λειτουργίας των διυλιστηρίων και των αγορών αργών και πρώτων υλών. Επιπλέον, η υπεραπόδοση - δείκτης που μετράει πόσο καλύτερα αποδώσαμε σε σύγκριση με τα διεθνή περιθώρια - βελτιώνεται συνεχώς κάθε έτος τα 3 τελευταία χρόνια και έφθασε σε ιστορικά μέγιστα επίπεδα το 2016 και το 2017. Τέλος, το νέο πενταετές πλάνο 2018-2022, επίσης, προβλέπει διατήρηση της κερδοφορίας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο υποχώρησης των περιθωρίων κέρδους διύλισης.

  • Σε ότι αφορά το θέμα των προσλήψεων θέλουμε να επισημάνουμε ότι για εμάς οι προσλήψεις και για θέματα ασφαλείας δεν αποτελούν «έωλο επιχείρημα», αλλά ζωτική ανάγκη. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ´ όλα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν «οικονομικό μέγεθος». Με ομόφωνη απόφασή του, το ΔΣ του Ομίλου στις 21-1-2016 ενέκρινε και υλοποιεί ένα σύστημα ολιστικής ασφαλείας, το οποίο προβλέπει και την πρόσληψη συγκεκριμένου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού, σε βάθος 3ετίας. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η «κουλτούρα ασφαλείας» των εργαζομένων, καλλιεργείται η στοχευμένη και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, εξασφαλίζεται η επαρκής αναπλήρωση των εργασιακών αναγκών που προκύπτουν από την απουσία των εκπαιδευομένων εργαζομένων, με στόχο τη μείωση των υπερωριών σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Θυμίζουμε, επίσης, ότι για το θέμα των προσλήψεων υπήρξαν κινητοποιήσεις από την πλευρά των εργαζομένων, λόγω και του δυστυχήματος της 8ης Μαΐου 2015 το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 4 εργαζόμενους.

  • Σε σχέση με την απόφαση του ΔΣ του Ομίλου ΕΛΠΕ για την κάλυψη 315 θέσεων τεχνικού προσωπικού στη διύλιση, ακολουθήθηκε η εξής - καθόλα διάφανη - διαδικασία: Ανετέθη σε εξειδικευμένη εταιρεία εκτός ΕΛΠΕ να διεξάγει γραπτό τεστ αξιολόγησης με όσους υποψήφιους καλύπτουν τα τυπικά προσόντα της κάθε δημόσιας προκήρυξης (έχουν δημοσιευτεί 17 προκηρύξεις από το 2015). Στις προκηρύξεις αυτές ανταποκρίθηκαν περίπου 6.900 υποψήφιοι, στην γραπτή αξιολόγηση προσήλθαν μέχρι σήμερα 2.500 (όσοι κάλυπταν τις τυπικές προϋποθέσεις) και στην προφορική συνέντευξη προσήλθαν μέχρι σήμερα 540. Στην τριετία 2015-2017 προσελήφθησαν συνολικά 296 εργαζόμενοι (ετήσιος μέσος όρος προσλήψεων, 99 εργαζόμενοι). Ο αριθμός αυτός βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοίχιση με τις προσλήψεις των προηγούμενων ετών (ο μέσος όρος ετήσιων προσλήψεων της περιόδου 2009-2014 είναι 97 εργαζόμενοι).
  • Σημειώνεται ότι, από το 2015 οι προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου στην ΕΚΟ εγκρίνονται από το ΔΣ.

  • Ο Όμιλος ΕΛΠΕ ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης. Βασικό στοιχείο τους αποτελεί η αξιοκρατία και, βεβαίως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει, ούτε ποτέ υπήρξε πρόσληψη στελεχών που δεν καλύπτουν τα τυπικά προσόντα. Απόδειξη ένδειας επιχειρημάτων σχετικά με τα δήθεν αδιαφανή κριτήρια πρόσληψης, είναι η αναφορά στην «πρόσληψη συμβασιούχου ταχυδρόμου στη θέση Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων». Διευκρινίζουμε ότι, πρόκειται για θέση Διευθυντή Εξωτερικής Επικοινωνίας με έδρα την Θεσσαλονίκη (θέση την οποία δεν απεδέχθη για δικούς του προσωπικούς λόγους ο επιλεγείς). Πρόκειται για πτυχιούχο ΑΕΙ με μεγάλη εμπειρία στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, ο οποίος (όπως και δεκάδες χιλιάδες άλλοι νέοι πτυχιούχοι) δούλεψε πριν το 2010 και σαν εποχιακός διανομέας. Για τον Όμιλό μας δεν αποτελεί πρόβλημα για έναν υποψήφιο το να έχει εργασιακή εμπειρία σε άλλους τομείς, αντίθετα αξιολογείται θετικά.

  • Τέλος, ο Όμιλος ΕΛΠΕ δηλώνει την απορία του για τον λόγο που οδηγεί τη ΝΔ και επιμέρους στελέχη της να εξαπολύουν επιθέσεις κατά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αναπαράγοντας ανεύθυνη και παραπλανητική πληροφόρηση. Θυμίζουμε ότι, στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξαν αναφορές από εκπροσώπους του κόμματος σε δήθεν υπέρμετρη ενίσχυση φιλοκυβερνητικών εφημερίδων με διαφημιστικά κονδύλια. Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως, και σε αυτό το πεδίο, η πολιτική και πρακτική των ΕΛΠΕ είναι να κατευθύνεται η διαφημιστική δαπάνη με αντικειμενικά, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στα ΜΜΕ.


Φωτο: INTIMEnews

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 06 Ιουν 2020 | 09:39

Ψάχνουν ξενοδοχεία για τουρίστες θετικούς στον κορονοϊό- 600 κρεβάτια σε όλη την Ελλάδα

Η επιλογή των καταλυμάτων θα γίνει από το υπουργείο Τουρισμού

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΟΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 06 Ιουν 2020 | 09:23

Ρύθμιση ανάσα: Η πληρωμή του φόρου παρατείνεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2021- Σε 12 άτοκες δόσεις

Οι φόροι που δεν έχουν πληρωθεί στην ώρα τους, υπολογίζονται από το υπουργείο Οικονομικών σε περίπου 1,5 δις. ευρώ.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 06 Ιουν 2020 | 09:14

Νέα άρση μέτρων: Ανοίγουν σήμερα και οι εσωτερικοί χώροι των εστιατορίων και καφέ

Πως θα λειτουργήσουν από σήμερα Σάββατο οι εσωτερικοί χώροι των εστιατορίων.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05 Ιουν 2020 | 21:45

ΟΑΕΔ: 5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 60%

Από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020, ενεργοποιούνται 5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη επιδότηση έως 60%

ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ 05 Ιουν 2020 | 14:05

Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα θα είναι "από τις πιο ευνοημένες χώρες" από το πακέτο των 750 δις

Η παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Ε.Ε. και του προέδρου του Eurogroup στο συνέδριο του Economist

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 05 Ιουν 2020 | 12:26

Εμπορικός Σύλλογος: Ζητάει δωρεάν θέσεις πάρκινγκ και 24ωρη λειτουργία του Μετρό για τον Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας

Διάθεση δωρεάν θέσεων στα πάρκινγκ για μικρό χρονικό διάστημα κια για όσους κάνουν αγορές από τα καταστήματα περιλαμβάνει η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας προς τον Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη.

ΠΩΣ ΘΩΡΑΚΙΣΤΗΚΕ Η ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 05 Ιουν 2020 | 11:43

Mytilineos: Η συνταγή για την αντιμετώπιση της κρίσης και η επιστροφή στην ανάκαμψη

Τι δήλωσε ο πρόεδρος και CEO Ευάγγελος Μυτιληναίος στη χθεσινή τακτική Γ.Σ.

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ 05 Ιουν 2020 | 11:32
MICROFINANCE 05 Ιουν 2020 | 08:58

Δάνεια έως 25.000 ευρώ για τους αποκλεισμένους από τις τράπεζες

Διέξοδος για νόμιμη και φθηνή χρηματοδότηση σε χιλιάδες πολίτες που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα.

ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 05 Ιουν 2020 | 08:29

Το οπλοστάσιο των 95 δισ. ευρώ που θα μεταμορφώσει την Ελλάδα - Η μεγάλη ευκαιρία

Τα χρήματα αυτά μπορούν να χρηματοδοτήσουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες όσο και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ IPS 04 Ιουν 2020 | 20:47

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι στην καραντίνα: Μισό τρισ. αυξήθηκε ο πλούτος των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων

Το συμπέρασμα εξάγεται από μια έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών (IPS).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 04 Ιουν 2020 | 17:47

Λαγκάρντ: Ύφεση έως 12,6% στην ευρωζώνη. Ανάκαμψη με πολλά ερωτηματικά

H EKT, σύμφωνα με το σενάριο βάσης, προβλέπει ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί φέτος κατά 8,7% για’ αυξηθεί κατά 5,2% το 2021 και κατά 3,3% το 2022.

ΕΡΕΥΝΑ IRI 04 Ιουν 2020 | 17:05

Τρελός τζίρος 1,8 δισ. ευρώ στα σούπερ μάρκετ 13 εβδομάδες μετά την εμφάνιση του κορονοϊού στην Ελλάδα

Από την αρχή του 2020 μέχρι τις 24 Μαΐου η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία ανήλθε σε 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, δηλαδή από την αρχή του 2019 μέχρι 26 Μαΐου 2019.