ΛοηΣ ΛαμπριανιδηΣ
ΛοηΣ ΛαμπριανιδηΣ

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις

Ο νόμος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις καθιστά την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό

SHARE THIS
0
SHARES

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, που έχει επιτέλους επιτευχθεί η έξοδος της χώρας μας από το μακροχρόνιο καθεστώς αυστηρής επιτροπείας, γίνεται ακόμα πιο ορατός και εφικτός ο στόχος να καταστεί πραγματικά ελκυστική για μεγάλες επενδύσεις, που ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, τόσο για έλληνες όσο και για ξένους επενδυτές.

Οι λεγόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις, δηλαδή επενδύσεις μεγάλου μεγέθους και στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, πρέπει να λειτουργούν στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της οικονομίας όπως αυτή καθορίζεται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό, προχωράμε σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει το καθεστώς κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις.

Ο νέος νόμος, που είναι ήδη σε διαβούλευση και στη διάθεση του κοινού για παρατηρήσεις και εποικοδομητικές προτάσεις, κινείται συγχρόνως σε δύο άξονες: Γίνεται πιο ελκυστικός και αποτελεσματικός για τους επενδυτές, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος ωφελημάτων, ταυτόχρονα με μια ασφαλή, διαφανή, αλλά και ταχύτερη διαδικασία. Παράλληλα διασφαλίζει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, αποκτώντας συγκεκριμένη στόχευση, προσελκύοντας επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των ωφελειών από την υλοποίηση των επενδύσεων.

Ο νέος νόμος επιδιώκει να ξεπεράσει τα διαπιστωμένα προβλήματα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που ισχύει από το 2010, το οποίο αποδείχθηκε αναποτελεσματικό με την έννοια ότι προσέλκυσε ελάχιστες επενδύσεις και μάλιστα σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο του τουρισμού, δεν παρείχε ισχυρά κίνητρα αλλά και δεν περιλάμβανε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση της επένδυσης, δεσμευτικά τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τον επενδυτή.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει πολύ πιο ευρύ αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς απευθύνεται σε περισσότερους κλάδους διακρίνοντας διαφορετικές κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιομηχανία και στην Ε&Α με στόχο την επανεκβιομηχάνιση της χώρας αλλά και την έμφαση στην καινοτομία. Προσφέρει πολύ ισχυρότερα κίνητρα: χωροταξικά (ΕΣΧΑΣΕ), ταχεία αδειοδότηση, σταθερό φορολογικό καθεστώς, φορολογικά κίνητρα (επιταχυνόμενη απόσβεση και υπεραπόσβεση), επιδότηση μισθολογικού κόστους, ενισχύσεις για έργα Ε&Α, ευνοϊκή φορολογία για στελέχη επιχειρήσεων αλλά και εναλλακτικές μορφές ταχύτερης και συναινετικής επίλυσης διαφορών (διαιτησία).

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωράμε σε μια σειρά θεσμικές καινοτομίες. Καταρχάς, εισάγεται ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ως γνωμοδοτικό όργανο, ώστε να εντοπίζονται σε πολύ αρχικό στάδιο και εγκαίρως τυχόν αδειοδοτικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην πορεία της επένδυσης, ενώ επίσης θεσμοθετείται η Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων για να παρακολουθεί σε υψηλό πολιτικό επίπεδο την ομαλή και ταχεία διαδικασία αδειοδότησης. Ακόμη, θεσπίζεται διαδικασία οργανωμένης ψηφιακής διαβούλευσης, ώστε να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους όλοι οι έχοντες έννομο συμφέρον σχετικά με την υλοποίηση τέτοιας μεγάλης βαρύτητας επενδύσεων και να διασφαλίζεται η διάχυση των ωφελειών ιδίως στις τοπικές κοινωνίες όπου θα υλοποιούνται τα μεγάλα επενδυτικά έργα.

Για πρώτη φορά, επίσης, θεσμοθετείται μια σαφής διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, ώστε αφενός να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον μέσω της τήρησης των συμφωνημένων όρων και μέσω της διάχυσης των ωφελειών με συγκεκριμένα αντισταθμιστικά οφέλη, και αφετέρου να κατοχυρώνεται ο επενδυτής απέναντι στη διοίκηση για την έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου. Για το σκοπό αυτόν, στον νέο νόμο προβλέπεται η κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και του φορέα της επένδυσης, το οποίο θα περιλαμβάνει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και υλοποίησης, καθώς και διαδικασία διαρκούς ελέγχου της πορείας υλοποίησης της επένδυσης από «ανεξάρτητο μηχανικό». Κι ακόμη, επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης με ρυθμίσεις που ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και σε συνάρτηση με ευρύτερες ρυθμιστικές παρεμβάσεις καθιστούν την όλη διαδικασία αδειοδότησης πολύ πιο απλή και σύντομη (ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες και η οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλών κλπ.).

Τέλος, προβλέπει και τη δυνατότητα επενδυτικής αξιοποίησης ακινήτων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και «ωρίμανσης» τέτοιων ακινήτων.

Για να συνοψίσουμε, με το νέο θεσμικό πλαίσιο που προτείνουμε επιταχύνεται αλλά και γίνεται πιο αποτελεσματική η διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής θα έχει ουσιαστική αρωγή στην προετοιμασία του επενδυτικού του φακέλου αλλά και στη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του σχεδίου του, μέσω της ουσιαστικής παρακολούθησης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών από ειδικά προς τούτο διοικητικά όργανα και επιτροπές. Ταυτόχρονα, βελτιστοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, ώστε να προκρίνονται τα πιο ώριμα και «υλοποιήσιμα» σχέδια.

Με λίγα λόγια, προχωράμε σε ένα καθεστώς κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις πιο απλό, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και για τον επενδυτή και για το δημόσιο συμφέρον, πιο επωφελές για την ανάπτυξη και για τη διάχυση των θετικών της αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα καταστήσει τη χώρα μας ελκυστικότερο επενδυτικό προορισμό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 

*O Λόης Λαμπριανίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

 

------------------------

Στην ιστοσελίδα μας φιλοξενούνται όλες οι απόψεις που σέβονται τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό και την αισθητική. Οι γνώμες των αρθρογράφων είναι ενυπόγραφες και προσωπικές και δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την άποψη του TheToc.gr.

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook