πΓΔΜ: Οι 4 συνταγματικές τροπολογίες - Το κείμενο

Μαζί με τις αλλαγές στις τροπολογίες δόθηκε και η επεξήγηση.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
πΓΔΜ: Οι 4 συνταγματικές τροπολογίες - Το κείμενο

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ κατέθεσε στη Βουλή το προσχέδιο τροπολογιών του Συντάγματος, το οποίο νωρίτερα την Παρασκευή υιοθέτησε το υπουργικό συμβούλιο της χώρας. Συνολικά, η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ κατέθεσε στη Βουλή τέσσερις τροπολογίες.

Ο πρόεδρος της Βουλής Ταλάτ Τζαφέρι συγκάλεσε συνεδρίαση της ολομέλειας του Σώματος για την 1η Δεκεμβρίου, σχετικά με την ψήφιση του προσχεδίου των τροπολογιών. Για την έγκριση του προσχεδίου των τροπολογιών του Συντάγματος απαιτείται απλή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, την οποία η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ διαθέτει άνετα.

Προηγουμένως, οι τέσσερις τροπολογίες του Συντάγματος θα εξετασθούν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή συνταγματικών θεμάτων, η πρώτη συνεδρίαση της οποίας ορίστηκε για την 7η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, η συζήτηση στην Επιτροπή για κάθε μία τροπολογία διαρκεί μέχρι τρεις ημέρες.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο με τις αλλαγές:

«Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθενται σε ισχύ την ημέρα της έναρξης ισχύος της τελικής συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στα ψηφίσματα 817 (1993) και 845 ( 1993) τη σημασία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την επικύρωση του Πρωτοκόλλου για ένταξη στο ΝΑΤΟ από την Ελληνική Δημοκρατία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXIII

Στο Σύνταγμα, οι λέξεις "Δημοκρατία της Μακεδονίας" αντικαθίστανται από τις λέξεις "Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" και η λέξη "Μακεδονία" αντικαθίσταται από τη φράση "Βόρεια Μακεδονία", εκτός από το άρθρο 36.

Επεξήγηση:

Σκοπός αυτών των τροπολογιών στο Σύνταγμα είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας με την Ελλάδα, η οποία θα επιτρέψει στη Δημοκρατία της Μακεδονίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Τελική Συμφωνία με τη Δημοκρατία της Ελλάδος, οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν την ημέρα της επικύρωσης της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ από το Κοινοβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μη θέσης σε ισχύ αυτών των δύο εγγράφων, οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δεν θα τεθούν σε ισχύ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη συμφωνία, ένας συνταγματικός νόμος θα καθορίσει την εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τη σημασία των υφιστάμενων εγγράφων και υλικών που έχουν εκδοθεί από τις αρχές της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXIV

Στο προοίμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι λέξεις "οι αποφάσεις της ASNOM" αντικαθίστανται από τη φράση "Η διακήρυξη της πρώτης συνόδου ASNOM στον λαό της πΓΔΜ για τη συνάντηση ASNOM" μετά τη λέξη "έτος", οι λέξεις "και η συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας" και οι λέξεις "αποφάσισε να" διαγράφονται.

Επεξήγηση:

Σκοπός αυτών των τροπολογιών στο Σύνταγμα είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας με την Ελλάδα, η οποία θα επιτρέψει στη Δημοκρατία της Μακεδονίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο του Προοιμίου με τη Συνθήκη με την Ελλάδα, γίνονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις στο προοίμιο. Στο προοίμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όταν γίνεται παραπομπή στις κρατικές νομικές παραδόσεις, ονομάζονται συγκεκριμένα έγγραφα της ASNOM, δηλαδή η Διακήρυξη της πρώτης συνόδου της ASNOM στον μακεδονικό λαό για την πραγματοποιηθείσα συνεδρία ASNOM. Επίσης, στο προοίμιο αναφέρεται επίσης η Συμφωνία-Πλαίσιο της Οχρίδας, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στις συνταγματικές τροποποιήσεις του 2001.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXV

Η δημοκρατία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών χωρών.

Το σημείο 1 της τροπολογίας συμπληρώνεται από το άρθρο 3.

Επεξήγηση:

Σκοπός αυτών των τροπολογιών στο Σύνταγμα είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας με την Ελλάδα, η οποία θα επιτρέψει στη Δημοκρατία της Μακεδονίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Η συμφωνία επιβεβαιώνει τα υφιστάμενα αμοιβαία σύνορα μεταξύ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας ως μόνιμων και απαραβίαστων διεθνών συνόρων, δεσμεύοντας ότι καμία από τις δύο χώρες δεν θα έχει ούτε υποστηρίζει αξιώσεις σε κανένα μέρος της επικράτειας του άλλου κράτους ούτε ισχυρίζεται ότι θα αλλάξει το αμοιβαίο υπάρχον όριο. Επιπλέον, τόσο η Δημοκρατία της Μακεδονίας όσο και η Ελλάδα δεσμεύτηκαν να μην υποστηρίξουν τυχόν αξιώσεις που ενδέχεται να ασκήσουν τρίτοι.

Η Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Ελλάδα έχουν δεσμευτεί να σέβονται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του άλλου κράτους και να μην υποστηρίζουν δραστηριότητες τρίτων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του άλλου κράτους.

Επιπλέον, οι δύο χώρες ανέλαβαν, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας, μεταξύ άλλων από απειλές ή χρήση βίας με σκοπό να παραβιάσουν τα υπάρχοντα υπάρχοντα σύνορά τους.

Το άρθρο 3 του Συντάγματος ορίζει ότι το έδαφος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι αδιαίρετο και αναφαίρετο. Τα σημερινά σύνορα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι απαραβίαστα. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει εδαφικές προθέσεις στις γειτονικές χώρες. Τα σύνορα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας μπορούν να αλλάξουν μόνο σύμφωνα με το Σύνταγμα και την αρχή της εθελοντικής συμμετοχής και σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανόνες.

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε ήδη το 1992 με την τροπολογία Ι, όταν προστέθηκε η αρχή της εθελοντικής αλλαγής στα σύνορα και η συμμόρφωση με τις γενικά αποδεκτές διεθνείς προδιαγραφές. Επίσης, με αυτή την τροπολογία δηλώθηκε ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει εδαφικές προθέσεις προς τις γειτονικές χώρες.

Η προτεινόμενη νέα συνταγματική τροπολογία δηλώνει το σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας των γειτονικών κρατών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXVI

Η Δημοκρατία προστατεύει, εγγυάται και καλλιεργεί την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του μακεδονικού λαού.
Η Δημοκρατία προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών της που ζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό και προωθούν τους δεσμούς τους με την πατρίδα.
Η Δημοκρατία φροντίζει τα μέλη του Μακεδονικού λαού που ζει στο εξωτερικό.
Η Δημοκρατία δεν θα παρεμβαίνει στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές τους υποθέσεις.
Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά το άρθρο 49 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Επεξήγηση:

Σκοπός αυτών των τροπολογιών στο Σύνταγμα είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας με την Ελλάδα, η οποία θα επιτρέψει στη Δημοκρατία της Μακεδονίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Ελλάδα δεν έχουν κάνει καμία διάταξη του Συντάγματος, μπορεί να ερμηνευθούν ή να μην ερμηνευθούν κατά τρόπο που να αποτελεί ή θα αποτελέσει τη βάση για ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου Κράτους, σε οποιαδήποτε μορφή ή για ποιο λόγο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του καθεστώτος και του πρώτου από τους μη πολίτες.

Το άρθρο 49 του Συντάγματος ορίζει ότι η Δημοκρατία φροντίζει για τη θέση και τα δικαιώματα των μελών του Μακεδονικού λαού στις γειτονικές χώρες και για τους μετανάστες από τη Μακεδονία, βοηθά την πολιτιστική τους ανάπτυξη και προωθεί τις σχέσεις τους με αυτούς. Η Δημοκρατία φροντίζει για τα πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Η Δημοκρατία δεν θα παρεμβαίνει στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές τους υποθέσεις.

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε επίσης με την τροπολογία ΙΙ το 1992, η οποία ορίζει ότι η Δημοκρατία δεν θα παρεμβαίνει στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές υποθέσεις τους.

Η προτεινόμενη συνταγματική τροποποίηση υπογραμμίζει την υποχρέωση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας να προστατεύει, να εγγυάται και να καλλιεργεί την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του μακεδονικού λαού. Επίσης, η τροπολογία εγγυάται την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών που ζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό και προωθούν τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Η τροπολογία ορίζει ότι η Δημοκρατία φροντίζει επίσης τα μέλη του μακεδονικού λαού που ζουν στο εξωτερικό, χωρίς να παρεμβαίνει στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές τους υποθέσεις».

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΓΙΑ ΤΟ OPEN 22 Ιαν 2021 | 20:25

Δημοσκόπηση ALCO: Στις 15,1 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ - Το 48% επιθυμεί να εμβολιαστεί αμέσως

Ποσοστό 45% εμπιστεύεται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό αντί του Αλέξη Τσίπρα - Πώς κρίνεται η αντιμετώπιση της πανδημίας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 22 Ιαν 2021 | 19:53

Τη Δευτέρα οι υπογραφές για τα Rafale - Στην Αθήνα η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος και η Γαλλίδα ομόλογός του θα υπογράψουν τη συμφωνία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

«Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ» 22 Ιαν 2021 | 19:29

Τσαβούσογλου: "Casus belli" η επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο - Δεν μας επηρεάζει το Ιόνιο

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο Αιγαίο επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας για "Casus Belli".

ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 22 Ιαν 2021 | 17:47

Γεωργιάδης - Πάιατ Συνάντηση για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο κ. Γεωργιάδης "συζήτησε με τον Τζέφρι Πάιατ" και για την εξέλιξη των έργων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, το καζίνο της Mohegan στο Ελληνικό και τους διαγωνισμούς των λιμανιών Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 22 Ιαν 2021 | 17:12

Απάντηση Ταραντίλη σε ΣΥΡΙΖΑ: Το "όχι σε όλα" δεν αποτελούν πρακτικές υπεύθυνης αντιπολίτευσης

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα τυποποιημένο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας τόνισε ο Χρήστος Ταραντίλης

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 22 Ιαν 2021 | 17:12

Τσίπρας σε εμπόρους στο Ίλιον: Μόνες λύσεις η μη επιστρεπτέα ενίσχυση και η γενναία ρύθμιση ιδιωτικού χρέους

Mε καταστηματάρχες, επαγγελματίες και απλούς πολίτες για την πανδημία και την οικονομική κατάσταση μίλησε στο Ιλιον ο Αλέξης Τσίπρας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΙΠΙΛΗ 22 Ιαν 2021 | 16:23

Ο Αυγενάκης στη Βουλή για τη Σοφία Μπεκατώρου: Θα το πάμε μέχρι τέλους

"Θα κάνουμε ότι πρέπει για να υπάρξει φως, διαφάνεια, τάξη και δημοκρατικότητα σε όλες τις ομοσπονδίες"

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 22 Ιαν 2021 | 16:19

Κικίλιας: 26 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης του κορονοϊού - Υπάρχουν και άλλα προς διερεύνηση

Δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο επιτήρησης και επαγρύπνησης για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού από το υπουργείο Υγείας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22 Ιαν 2021 | 15:36

Μητσοτάκης- Χατζηδάκης για τον γολγοθά των εκκρεμών συντάξεων: Τοποθετείται project manager για να τρέξει το έργο

Οι εκκρεμείς συντάξεις είναι η "νέα ΔΕΗ" σε αυτό το Υπουργείο δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

«Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΟΗΘΗΣΕ» 22 Ιαν 2021 | 14:49

Συνάντηση Στόλτενμπεργκ - Τσαβούσογλου: Τι είπαν για τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας - Τουρκίας

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες.

ΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 22 Ιαν 2021 | 14:33

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Προτεραιότητα η αύξηση των εμβολιασμένων πολιτών - Θα εξεταστεί αργότερα η πρόταση Μητσοτάκη

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού συζητήθηκε χθες κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK 22 Ιαν 2021 | 13:53

Επιμένει ο Λάμπρου του ΣΥΡΙΖΑ για Κουφοντίνα: Φυσικά δεν θα βγάλουμε τον σκασμό

Με ανάρτησή του ο Πάνος Λάμπρου επανέρχεται στο θέμα του κειμένου υποστήριξης των αιτημάτων Κουφοντίνα που υπέγραψαν 15 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 22 Ιαν 2021 | 12:49

Χρυσοχοϊδης: Θεωρίες συνωμοσίας ότι θα εμποδίζονται δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ στις διαδηλώσεις

Φωτιές έχει ανάψει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Συναθροίσεων με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη να κάνει λόγο για θεωρίες συνωμοσίας.