ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ NDEA 21 Φεβ 2019 | 16:29

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος για καρκινογόνο παράγοντα

Η εταρεία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει

}