ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

"ΣΗΚΩ ΛΑΖΑΡΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΙΜΑΣΑΙ" 20 Απρ 2019 | 09:28

Τα μοναδικά ιστορικά έθιμα για το Σάββατο του Λαζάρου

Τα έθιμα, θρησκευτικά ή μη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία του κάθε τόπου και την πολιτιστική μας ταυτότητα.

}