Επιπλέον δάνεια 11,6 δισ. θα περάσουν σε funds & εταιρίες διαχείρισης

Σημαντικές επιδόσεις στον στόχο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους καθώς και τον κόκκινων δανείων εμφανίζουν οι τράπεζες

epipleon-daneia-116-dis-tha-perasoun-se-funds--etairies-diaxeirisis
SHARE THIS
0
SHARES

Σημαντικές επιδόσεις στον στόχο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους καθώς και τον κόκκινων δανείων εμφανίζουν οι τράπεζες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Οι στόχοι για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα τρέξουν πολύ γρηγορότερα από το δ΄ τρίμηνο του 2017, καθώς ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί, αλλά και οι πωλήσεις «κόκκινων» δανείων. Οι τράπεζες υπολογίζουν να πουλήσουν σε funds και εταιρίες διαχείρισης δάνεια 11,6 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2017 έως το Δεκέμβριο του 2019. 

Διαγραφές δανείων 8,2 δισ. δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ  

Με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) αγγίζει τα 100,4 δισ. ευρώ και σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016, όπου είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 7,6% ή 8,2 δισ. ευρώ. Στο διάστημα δηλ 1/1/2016 με 30/9/2017 οι τράπεζες προχώρησαν σε διαγραφές δανείων ονομαστικής αξίας 8,2 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι διαγραφές, κατά τη διάρκεια του 2016, ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ,έναντι 800 εκατ. ευρώ το 2015, και αφορούσαν κυρίως καταγγελμένες απαιτήσεις επιχειρηματικών δανείων (2 δισ. ευρώ). Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς οι διαγραφές άγγιξαν τα 4,4 δισ. ευρώ (1,1 δισ. στο γ' τρίμηνο). Οι μεγαλύτερες διαγραφές διενεργήθηκαν σε δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (σ.σ. τζίρος ως 50 εκατ. ευρώ) και ακολούθησαν οι υποκατηγορίες μεγάλων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Τα  NPEs με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου  άγγιξαν τα 99,14 δισ. ευρώ και τα NPLs τα 70,24 δισ. ευρώ. Τα πρώτα είναι χαμηλότερα κατά 0,8% (ή 796 εκατ. ευρώ) και τα δεύτερα κατά 0,1% (ή 89 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα από τον στόχο που είχε τεθεί.

Οι τράπεζες υπολογίζουν να πουλήσουν δάνεια 11,6 δισ. ευρώ 

 Οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν την πώληση δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017 - Δεκεμβρίου 2019. Μέρος των επιπλέον πωλήσεων (1,4 δισ. ευρώ) έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 μέσω τιτλοποίησης και μεταφοράς NPEs από μη συστημική τράπεζα.

- Επιπρόσθετα, οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τα ποσά των διαγραφών κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.

Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες πραγματοποίησαν συντηρητικότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις καθαρές εισροές NPEs σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή στοιχείων.

Η εισροή νέων NPEs για την περίοδο Ιουνίου 2017 - Δεκεμβρίου 2019 αυξάνεται κατά 1,2 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curing) μειώνεται κατά 2,5 δισ. ευρώ.

 Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων, το 14,5% των NPEs τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, ενώ στο στεγαστικό, το ποσοστό ξεπερνά το 30%

 

Οι τράπεζες ενσωμάτωσαν στα μοντέλα τους χειρότερες μακροοικονομικές υποθέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη υποβολή (ρυθμός αύξησης ΑΕΠ, διαθέσιμο εισόδημα), οι οποίες επηρέασαν τον ρυθμό εκ νέου αθέτησης (re-default rate), καθώς και τις καθαρές εισροές NPEs. Η χαμηλότερη αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων σχετίζεται σε ένα βαθμό και με τα υψηλότερα ποσά πωλήσεων και διαγραφών.

- Οι λοιποί παράγοντες μείωσης των NPEs δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή. Οι εκποιήσεις καλύψεων παραμένουν κύριος παράγοντας, ύψους 10,6 δισ. ευρώ. 

Από την έκθεση της ΤτΕ  προκύπτει επίσης:

* Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) μειώθηκε για πρώτη φορά εντός του 2017, αγγίζοντας το 2%, ξεπερνώντας όμως και πάλι τον ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) και αναδεικνύοντας ξανά τις διαγραφές δανείων ως το σημαντικότερο μέσο μείωσης των NPEs.

* Οι πωλήσεις δανείων αντίστοιχα ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας το 1,8 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο. Οι σημαντικότερες εισροές NPEs παρατηρήθηκαν και αυτή την περίοδο στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο.

* Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των NPEs που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία. Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων, το 14,5% των NPEs τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, ενώ στο στεγαστικό, το ποσοστό ξεπερνά το 30%.

* Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017, ο δείκτης NPEs άγγιζε το 43,3% για το στεγαστικό, το 53,2% για το καταναλωτικό και το 43,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook