Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Οι όροι για πλεόνασμα 3.5% το 2020

Η πρόβλεψη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου έρχεται ένα 24ωρο μετά την εκτίμηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

dimosionomiko-sumboulio-oi-oroi-gia-pleonasma-35-to-2020
|
SHARE THIS
0
SHARES

Εφικτή αρκεί να εκπληρωθούν τέσσερις προϋποθέσεις χαρακτηρίζεται η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μέσα στο 2020 από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αισιόδοξη αλλά εντός αποδεκτών ορίων κρίνεται και η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8% μέσα στο επόμενο έτος.

Η πρόβλεψη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου έρχεται ένα 24ωρο μετά την εκτίμηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ο οποίος προέβλεψε ανάπτυξη 2,4-2,5% μέσα στο 2020.

Οι τέσσερις προϋποθέσεις που θέτει το δημοσιονομικό συμβούλιο προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι:

  • Δεν θα υπάρξει αρνητική απόκλιση στα αποτελέσματα των πρόσθετων παρεμβάσεων που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν με στόχο τη βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος. Ειδικά, τα μέτρα που αναφέρονται σε «καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών», χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και παραμένει μάλλον ασαφής ο τρόπος με τον οποίο θα διευρυνθεί η φορολογική βάση.
  • Θα υλοποιηθούν οι αισιόδοξες μακροοικονομικές προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ.
  • Θα επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών ότι η περαιτέρω αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 959 εκατ. ευρώ (συνεπεία των πρόσθετων αναπτυξιακών και κοινωνικών παρεμβάσεων) θα αποδώσει πρόσθετα φορολογικά έσοδα περί τα 330 εκατ. ευρώ και πρόσθετα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές της τάξης των 140 εκατ. ευρώ.
  • Θα αποδειχθούν διαχειρίσιμες για τον προϋπολογισμό του 2020 πιθανές έκτακτες επιβαρύνσεις από δικαστικές αποφάσεις.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αξιολογεί ως εφικτή την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για διαρθρωτικό πλεόνασμα  της τάξης του 2,7% του δυνητικού ΑΕΠ, το 2019 όπως και πλεόνασμα της τάξης του 1,8% του δυνητικού ΑΕΠ, το 2020. Σε κάθε περίπτωση, η υπερκάλυψη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου (0,25% του δυνητικού ΑΕΠ) τόσο για το 2019 όσο και για το 2020 είναι πολύ πιθανή. Για το 2020 η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμό μεγέθυνσης 2,8% κρίνεται από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ως αισιόδοξη, αλλά εντός αποδεκτών ορίων. Συγκρατημένες ως προς την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 είναι και οι εκτιμήσεις εγχώριων και διεθνών οργανισμών οι οποίες θέτουν το ρυθμό μεγέθυνσης για το 2020 μεταξύ του 2,0% και 2,5%.

Ως προς τους παράγοντες αβεβαιότητας, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο απαριθμεί τους εξής:

1.    Ενέχει υψηλή αβεβαιότητα το σενάριο της επεκτατικής επίδρασης των δημοσιονομικών παρεμβάσεων του 2020, στο βαθμό που οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που έχουν εκτιμηθεί (μεγαλύτερες της μονάδας για τα επεκτατικά φορολογικά μέτρα) αποδειχθούν χαμηλές.

2.    Επιπλέον αβεβαιότητες υπάρχουν ως προς την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, εξαιτίας της εικαζόμενης ροπής των νοικοκυριών για «απομόχλευση», όπως προαναφέρθηκε.

3.    Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επιδείνωσης του εξωτερικού ισοζυγίου της οικονομίας, λόγω αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν καταναλωτικούς είτε παραγωγικούς σκοπούς.

4.    Στο σενάριο επιδείνωσης του εξωτερικού ισοζυγίου συγκαταλέγονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες εξαγωγικές δυνάμεις, από το διεθνή ανταγωνισμό ιδιαίτερα υπό συνθήκες αργής αποκατάστασης της χρηματοδότησής τους από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

5.    Κίνδυνοι για την επίτευξη του αισιόδοξου μακροοικονομικού σεναρίου πηγάζουν από την πιθανή οικονομική επιβράδυνση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών εμπορικών τραπεζών οι οποίες επιβραδύνουν την πιστωτική επέκταση, αλλά και τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις από τη διαδικασία αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.    Τέλος, το διεθνές περιβάλλον φορτίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις και αβεβαιότητες. Αυτές αφορούν ιδιαίτερα το ζήτημα των σχέσεων Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, καθώς και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Κυπριακής δικαιοδοσίας. 

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook